2021. január 19., kedd

Esti diskurzus, néhány éles szópárbajjal

A Vajdasági Televízió Fókuszban című választási vitaműsorának margójára

Választások előtt mindig rendkívül nagy jelentőséggel bír a vélemények utolsó televíziós ütköztetésének lehetősége, ezért nem vitás, hogy a Vajdasági Televízió kettes csatornáján hétfőn este sugárzott Fókuszban című adásnak is nagy volt a népszerűsége a nézők körében, s nagy volt a jelentősége a vajdasági magyar szavazatokért induló pártok és szervezetek szempontjából. Az érvelésnek, a szavazók meggyőzésének utolsó ilyen lehetősége volt ez, ebből következően valamennyi politikus megpróbált előhozakodni a legmeggyőzőbb érvekkel annak érdekében, hogy a polgárok, még néhányat aludva a vasárnapi megmérettetésig, végül mégis azt a számot keretezzék be a szavazólapon, amelyiket az adott párt képviselője szeretne. Korhecz Tamás, a Magyar Mozgalom társelnöke, Nyári Igić Zita, a Dveri mozgalom képviselője, Tóth Tamás, a Demokrata Párt tartományi frakcióvezető-helyettese, Vass Tibor, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga nagybecskereki tisztségviselője és Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági frakcióvezetője fejtette ki véleményét az alkotmánymódosítás, a vajdasági autonómia, a kisebbségi jogok és a koalíciós tervek témakörében. Valamennyiüknek négy-négy perc állt a rendelkezésére ahhoz, hogy a megadott téma kapcsán nyilatkozzon.

Pillanatkép a Fókuszban című műsorból (Vajdasági Televízió)
Pillanatkép a Fókuszban című műsorból (Vajdasági Televízió)

Bár Bágyi Ribár Renáta szerkesztő-műsorvezető nem fékezte a közvetlen viták kialakulását, ilyenre csupán egy-két alkalommal került sor. A műsorban vendégeskedő politikusokra az volt jellemző, hogy mindvégig tartották magukat a saját négy percük kihasználásához, s alig akadályozták a vetélytársukat gondolatmenetének kifejtésében.

A jelenlévők nagyjából egyforma felkészültségről tettek tanúbizonyságot, egyikük sem emelkedett a másik fölé érveinek ismertetésében. Egyedül a Dveri mozgalom képviselőnőjének akadtak olykor problémái nyelvi akadályok miatt abban, hogy pontosan elmagyarázza mire gondol, a műsorvezető ébersége és segítőkészsége azonban ezeket az akadályokat is kiküszöbölte, s ha valamivel felületesebben is, de megismerhettük, mit tart fontosnak személyesen ő vagy az általa képviselt szerb mozgalom egy-egy téma megvitatásakor. Vass Tibor szereplése kifejezetten javult a korábbi alkalmakhoz képest, s meglehet, nem kedvenc foglalkozása a kamerák előtti szereplés, sikert könyvelhet el. A többi vendégnek szinte rutinfeladatot jelentett a vitaműsor, s meglepetések nem voltak szereplésük kapcsán.

Az első szópárbaj Pásztor Bálint és Tóth Tamás között alakult ki, amikor a VMSZ képviselője nem tudta megállni, hogy ne reagáljon a Demokrata Párt eredményeinek felsorolása után Vajdaság brüsszeli irodájának kérdésére, ami azonnal kiváltotta annak megvitatását, hogy ki képviseli megfelelőbben a vajdasági magyarok érdekeit. Győztest itt sem hirdethetünk: mindketten megvédték saját álláspontjukat, s míg Tóth szerint hiába ül a köztársasági parlamentben a VMSZ „öt huszára”, ha közben csökkentik a nyugdíjakat és béreket, Pásztor szerint éppen a demokraták túlköltekezése miatt volt szükség a csökkentésre, mert fenntarthatatlan pénzügyi helyzetbe sodorták az országot.

Miután Pásztor Bálint kétszer is utalt arra, hogy köztársasági szinten a VMSZ és koalíciós partnereinek listája lesz az egyetlen magyar lista, melynek a támogatása létfontosságú, Korhecz Tamás kijelentette: a VMSZ-es képviselő nem tudja véka alá rejteni kárörömét, amiért „sikeresen elkaszálták” országos szinten a mozgalom listáját, de figyelmeztetett: akkor beszéljen Pásztor ekkora magabiztossággal, ha összeszámolják a szavazatokat tartományi és önkormányzati szinten is. Pásztor erre reagálva úgy fogalmazott, hogy „Korheczet ilyen idegesnek 2000 óta nem látta”, s nem kárörvendő, de nem is a VMSZ próbált meg „minden ármánykodással rajtvonalhoz állni”. Korhecz szerint a kárörvendést leplezni sem tudta, és folyamatosan mellébeszélt Pásztor, a VMSZ-es képviselő pedig, sporthasonlattal élve, „doppingolással” vádolta meg az MM-et, mely, mint mondta, a Kárpát-medencében elsőként folyamodott efféle eszközökhöz, utalva az aláírásgyűjtés kapcsán tapasztalt visszaélésekre.

A műsorban a vajdasági autonómia kérdése került legtöbbször előtérbe, melynek fontosságáról szinte teljes egyetértés alakult ki a vendégek között, azzal, hogy a politikusok ellenlábasaikban látták a kérdés megoldatlanságát.