2022. december 9., péntek

Rendhagyó szerbórák tanároknak

Újszerű oktatási módszerrel ismerkedhettek a bácsfeketehegyi szeminárium résztvevői

Pénteken a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében egynapos szakmai továbbképzésre került sor a bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskolában. A képzésen szerbet mint környezetnyelvet oktató általános iskolai tanárok vettek részt, és olyan módszerrel ismerkedhettek meg, amely a gyermekek kommunikációs készségének növelésére irányul. Az Uspešna nastava (Sikeres oktatás) elnevezésű képzés kapcsán Jerasz Anikó, a MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke arról számolt be a médiának, hogy Topolya, Óbecse, Szabadka és Kishegyes községekből hívták meg az általános iskolai tanárokat a szemináriumra.

– Az MNT fontosnak tartja, hogy felkarolja azokat a pedagógusokat, akik a szerbet környezetnyelvként oktatják. Évek óta arról hallunk, és azzal a ténnyel kell szembenéznünk, hogy azok a gyerekek, akik magyarul fejezik be az általános iskolát, illetve a középiskolát, nem sajátítják el kellőképpen a szerb nyelvet. Tudjuk azt, hogy ennek legfőbb okai a jelen pillanatban érvényben lévő tankönyvek és tanmenet, amelyek nem karolják fel a magyar gyerekeket, hiszen általánosságban kezelik az összes kisebbséget. A magyar ajkú gyerekek, különösen a tömbben élők, nem tudják ezt a nyelvet használni a mindennapokban. Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy a pedagógusok számára továbbképzéseket szervezzünk, és olyan módszerekkel ismerkedhessenek meg, amelyeket később bevihetnek a tanórákba. Ezek talán megváltoztatják az órák felépítését, hogy azok kommunikációcentrikusak legyenek. Hiszen ez az alapja annak, hogy a gyerekek elsajátítsák a szerb nyelvet, és a későbbiekben használni is tudják azt – nyilatkozta Jerasz Anikó, majd kiemelte, hogy a szerb nyelv hiányos ismerete nagyban befolyásolja azt a tendenciát, hogy a diákok külföldön tanulnak tovább.

– Sokan azért választják a magyarországi egyetemeket, főiskolákat, mert nem sajátítják el a szerb nyelvet olyan szinten, amilyet egy felsőoktatási intézmény megkövetelne. Az MNT már a korábbi években is felkarolta a középiskola harmadik évét fejező középiskolásokat és azokat az egyetemistákat, akik bejutottak valamely újvidéki egyetemi karra. Számukra egy hónapos felzárkóztató tanfolyamot szerveztünk, ami iránt nagyon nagy volt az érdeklődés, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Mivel igény mutatkozik, a pedagógusok számára is tartunk továbbképzéseket. Először Magyarkanizsán rendeztünk ilyen képzést, amelyen Ada, Magyarkanizsa és Zenta általános iskolai pedagógusai vettek részt. Most ezt a négy községet kapcsoltuk be a programba, valamint azon is dolgozunk, hogy gimnáziumokban és szakközépiskolákban tanító tanárok számára is továbbképzéseket szervezzünk – mondta el a VB elnöke.

A képzést az újvidéki Azbukum Szerb Nyelvi és Kulturális Központ tartotta a tanárok számára. Mgr. Nataša Milićević Dobromirov, a központ alapítója és igazgatója arról számolt be a médiának, hogy a központ Szerbiában élő külföldieknek oktat szerb nyelvet. Elmondása szerint sikeres módszerüket be lehetne építeni az általános iskolai oktatásba is, különösképp Vajdaságban, ahol nagy az igény a hatékonyabb szerb nyelv tanításra. A gyerekeknek érdekesebb módszerre lenne szükség, és motiválni kell őket, hogy elsajátítsák az államnyelvet, mondta az igazgatónő.

– Nagyon remélem, hogy a képzés sikeres lesz, a tanárok használni tudják az elsajátítottakat, és kicsit másképpen fognak tekinteni a munkájukra – fogalmazott Milićević Dobromirov.