2021. december 3., péntek

Pred nama su veliki zadaci

Ištvan Pastor: Mišljenje Stalne konferencije Mađara izrečeno o nama znači priznanje, ali ukazuje i na zadatke koji stoje pred nama

Na XV Plenarnoj sednici Stalne konferencije Mađara, „Maert“ održanoj u Budimpešti u četvrtak usvojen je zaključak u kojem u vezi Vojvodine potpisnici izražavaju nadu da će se u bliskoj budućnosti ubrzati evrointegracijski procesi Srbije i da će se već ove godine otvoriti prve glave pregovora. Pozdravlja se da tokom evropskih integracija Srbija obraća izrazitu pažnju sferama i pitanjima od ključne važnosti za budućnost vojvođanskih Mađara. Ocenjuju se važnim manjinski akcioni planovi da se što brže pripremi i da u njemu ostvare očekivanja koja formuliše vojvođanska mađarska zajednica. Stalna konferencija Mađara smatra istorijsko važnom odluku mađarske vlade, donete 18. novembra, prema kojoj će se u Vojvodini pokrenuti program za razvoj privrede, u vrednosti od 50 milijardi forinti, podržavajući planove Saveza vojvođanskih Mađara Pozdravlja se i otvaranje Kolegija Evropa.

„Mađar so“ je zamolio predsednika SVM-a, Ištvana Pastora, da da ocenu o stvarima izrečenim na Stalnoj konferenciji Mađara. Pastor se saglasio sa ocenom da su stavovi izrečeni u vezi vojvođanske mađarske zajednice optimistični i da govore prvenstveno o uspesima.

- Iza nas je Stalna konferencija Mađara koja je protekla u dobroj i otvorenoj atmosferi, u osnovi pozitivnim pristupom stvarima. Diskusije su više bile u tonu zajedničkih tačaka, a manje se stavljao naglasak na razlike koje postoje. Kao rezultat toga formulisan je, a nakon prihvatanja nekoliko predloženih promena, i izglasan završni dokument, zaključak koji je svako potpisao. Mislim da je to svakako pozitivan doprinos ove sednice – rekao je predsednik stranke.

TREBALI BISMO SE ZAMISLITI...“

U vezi zaključaka koji se tiču Vojvodine Pastor je ukazao na dva važna segmenta. Jedan je, kako je rekao opšti segment koji se odnosi na svakoga i koji obuhvata ocenjivanje nacionalne politike, ciljeva i prioritete. Kao i na svakoga drugoga, i na nas se odnose ove konstatacije, rekao je Pastor, dodajući da je drugi segment koji se odnosi posebno na vojvođanske Mađare, koji nabraja najvažnija, pitanje ove zajednice.

- Tiče se tačaka, sadrži konstatacije koje odgovaraju stvarnosti i u pogledu rezultata, i u pogledu zadataka, i u pogledu teškoća i u pogledu mogućnosti tačaka izlaska. To je važno jer ovaj završni dokument nismo mi pisali. Ovaj dokument su formulisale članice Maerta, one su ga i prihvatile i iz ove perspektive to se ne smatra kao slika kako mi vidimo sami sebe, nego slika koja odslikava šta o nama misle delovi nacije. Sve to nije formulisao Savez vojvođanskih Mađara o sebi i o zajednici, i u tome je značaj konstatacija – podvukao je Ištvan Pastor.

– Ono što je tamo izrečeno mora da natera političke stranke i civile u Vojvodini koji imaju drugačije mišljenje da se zamisle, jer će doći u situaciju kao osoba koja vozi u suprotnom pravcu na auto-putu da se začudi što svi dolaze iz suprotnog smera.

Formulisani stavovi znače priznanje za vojvođansku mađarsku zajednicu, ali znače istovremeno i procenu stanja, dodao je. Ukazuju naime na zadatke koji su pred nama, a koji nisu nimalo mali – dodao je.

INTERES MAĐARSKE NACIONALNE POLITIKE NIJE DA SE POVREDI JEDINSTVO U VOJVODINI“

Na konferenciji Maertau vezi vojvođanskih Mađara premijer, Viktor Orban, je naglasio da se tu vidi razvoj u dobrom smeru već godinama, ali je istovremeno i signalizirao da nije u interesu mađarske nacionalne politike da se povredi jedinstvo koje je nastalo u Vojvodini. „Prema mom viđenju, u Vojvodini već godinama traje razvoj koji se odvija u dobrom pravcu. Uprkos tome što i iz Mađarske, možda i iz Srbije, ali i iz Vojvodine, uvek postoje protivteže koje se pojavljuju i koje se trude da razbiju tu potpunu, koja je uobličena sa veoma teškim radom i ozbiljnim žrtvama. Želim da bude jasno da nije u interesu mađarske nacionalne politike da mađarsko jedinstvo, koje je ustanovljeno u Vojvodini, u bilo kojoj formi bude narušeno u periodu koji je pred nama. Ovakve težnje ne podržavamo, ovakve težnje smatramo štetnim i zbog toga ovakve težnje ne mogu se nadati nikakvoj podršci od nas“. Viktor Orban je ukratko izrazio i mišljenje o programu razvoja privrede, nazivajući ga dobrom šansom da se pozitivno promene stvari u okolnostima svakodnevnog života vojvođanskih Mađara. Viktor Orban je na Maertu izjavio da će se verovatno pokrenuti programi koji podržavaju mlade mađarske preduzetnike van matice, ali se osvrnuo i na ostvarivanje jedinstvenog obrazovnog prostora Karpatskog basena i na pitanja moderne imigracije.

Ištvan Pastor je nazvao značajnima reči premijera Viktora Orbana. Ocenio je da su njegove primedbe koje se odnose na vojvođanske prilike važne i za one koji politiku vode u Savezu vojvođanskih Mađara, ali bi trebalo da budu poprilično važne i za one na koje se te primedbe zapravo odnose.

Ištvan Pastor, fotografija Andraša Otoša, nada se da se neće uvesti dvojezično obrazovanje na kojem insistira srpska strana, jer bi to značilo gubitak identiteta mađarske zajednice, a dugoročno bi rezultiralo asimilacijom. Nadaju se i da će se učenje srpskog jezika za članove mađarske zajednice odvijati na način kako je to predložio Nacionalni savet Mađara.