2023. szeptember 23., szombat

Válaszlevél Ada község elnökének

A VMSZ adai képviselő-testületi frakciójának elnöke, Világos Tibor és a frakció tagja, Bálint Ferenc levélben reagált a lapunkban augusztus 18-án közölt, A községi tanács törvényesen járt el című tudósításra:

Elnök úr!

Jó szokásához híven, mint a múltban annyiszor, megjegyzem, vártuk is, az augusztus 13-án a Magyar Szóban megjelent cikkünkre megkaptuk a válaszát. Be kell vallanunk, meglepett minket. Most ismerte el, 7-8 év után először, hogy mi, adai VMSZ-tagok is képesek vagyunk államtitkárokat, tartományi titkárokat, MNT-elnököt községünkbe hívni, és hogy azok el is jönnek! Hozzánk. Köszönjük, ezt elismerésnek tekintjük!

Amiben viszont nem okozott meglepetést, az a szokásos csúsztatása, mellébeszélése és vádaskodása. Oly vádak emlegetése, amelyek más fejében meg sem fordulnak. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a tények kicsavarása nem marginalizálja azok meglétét.

A helyi adókat Önök irgalmatlanul megemelték. Ajánljuk figyelmébe azokat a szántóföld-tulajdonosokat, akikre kivetették a vagyonadót, kiegyenlítve az 5. és 6. osztályú föld adóját az 1. osztályú földével, hogy a rég elhunyt háztulajdonosokra kirótt adókról ne is beszéljünk!

Mindez nem a törvényes előírásokkal összhangban történt:

1. A község Alapszabályának 60. szakasza (amelyre hivatkozva megjelent a 2014/26 sz. Hivatalos Lapban a határozat) a községi közigazgatás ideiglenes pénzeléséről szól.

2. Ada község Alapszabálya 41. szakaszának 3. bekezdése a helyi adók meghozatalát a községi képviselő-testület hatásköreként írja elő. Amire az Önkormányzati és Közigazgatási Minisztérium 2015. április 7-ei levelében szintén utal a második oldal 3. bekezdésében. Ugyanitt az 5. bekezdésében teljesen világosan leírja, hogy ezek meghozatalára nem a községi tanács az illetékes!

3. A Köztársasági Pénzügyminisztérium 2015. június 5-én kelt levele első oldalának 2. bekezdésében ez olvasható, idézem: …skupština jedinice lokalne samouprave uređuje visinu stope poreza na imovinu, osim poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon… Magyarul: az önkormányzat képviselő-testülete határozza meg a vagyonadó adókulcsát, kivéve a tulajdonjog teljes átruházását, valamint az örökösödési és ajándékozási adót), és a második oldalának 2. bekezdésében, idézem: Dakle, skupština jedinice lokalne samouprave isključivo je nadležan da donese odluku kojem se uređuju stope poreza na imovinu… Magyarul: Tehát, kizárólag az önkormányzat képviselő-testülete az illetékes olyan döntések meghozatalában, amelyek a vagyonadó adókulcsát rendezik.

Tény az is, hogy Ön (amikor a választ adta) nem láthatta az űrlapokat, ugyanis azokban nem kérünk személyi adatokat! Arról nem is beszélve, hogy csak odaadjuk az elkeseredett polgároknak, és nem mi töltjük ki. Persze, ideillik egy magyar közmondás: Jóllakott ember nem hisz az éhesnek, azaz Önök nem akarják meglátni, milyen nincstelenségben élnek polgáraink.

Végezetül, az adai VMSZ igyekszik polgártársainknak segíteni, azzal jelen pillanatban pedig még nem foglalkozik, hogy lesznek-e, mikor lesznek, és hogy ki fog győzni a választásokon. Az biztos, hogy ezt a problémát már az új felállású önkormányzatnak kell megoldania.

Ezzel a vitát lezártnak tekintjük.