2021. október 27., szerda

Megkezdődött a Botra felszámolása

Az óbecsei szeméttelepen folyó munkálatok költségeit az önkormányzat részben banki hitelből fedezi

Több évig tartó huzavona után a napokban megkezdődött az óbecsei Botra szeméttelep szanációja és rekultivációja. A város nagyjából egy évtizede vár arra, hogy végre lakat kerüljön a szeméttelepre: 2005-ben született meg a helyi környezetvédelmi akcióterv, ekkoriban nyilvánította a képviselő-testület környezetvédelmi községgé Óbecsét. A városi szeméttelep rekultivációjáról és szanációjáról, a transzferállomás megépítéséről és Óbecsének egy regionális hulladéklerakóhoz történő csatlakozásáról 2006-ban készült el a helyi hulladékrendezési terv, és még ebben az évben elfogadták a szeméttelep szanációs és rekultivációs projektumát is.

Az óbecsei szeméttelep nem felel meg a környezetvédelmi követelményeknek (Fotó: Fehér Rózsa)

Az időközben megszűnt környezetvédelmi alap 2011 tavaszán 23,5 millió dinárt utalt át az önkormányzatnak a városi szeméttelep felszámolására. Akkor még 46 millió dinárra becsülték a szakemberek a projektum összköltségét, és ennek nagyjából a felét kellett volna fedeznie az önkormányzatnak, de a községi kasszából a megadott határidőre nem tudták előteremteni ezt a pénzt. Az alaptól kapott és fel nem használt pénzt az illetékes minisztérium kamatostul követelte vissza, de az önkormányzatnak végül sikerült megállapodnia a minisztériummal abban, hogy a 2011-ben jóváhagyott összeget 2015-ig használhassa fel.

2012 elején, azaz a legutóbbi hatalomváltás előtt egyébként még egyszer utánaszámoltak a költségeknek, ekkor már úgy kalkuláltak a szakemberek, hogy a munkálatokhoz a korábbi összegnek több mint a duplájára, pontosan 95 millió dinárra lenne szükség. Az új felállású önkormányzat megbízásából később a Kirilo Savić Intézet is kidolgozott egy projektumot a szeméttelep szanációjára, a Botra felszámolásának és rekultivációjának általuk kiszámolt megközelítőleg 60 millió dináros költségeit Óbecse az alaptól kapott pénzből és banki hitelből fedezi. A közbeszerzési eljáráson az újvidéki Uniprotekt nettó 18,5 millió dináros szerződéshez jutott, őket az agyag kikapálásával és szállításával bízta meg az Építésügyi Igazgatóság, a szeméttelep szanációját, bezárását és rekultivációját pedig a pancsovai Eko Maber inženjering a belgrádi Bauwesen és a nagybecskereki Ivma cégekkel közösen végzi el nettó 39,1 millió dinárért.

A megfelelő infrastruktúra nélküli, 30 éves városi szeméttelep nem tesz eleget a környezetvédelmi követelményeknek, a 80 ezer tonnányi szemetet tartalmazó terület mindössze 300 méterre található a legközelebbi lakóházaktól, a Duna–Tisza–Duna csatorna 800, a Tisza 1200 méterre folyik el a szemétlerakótól. A Botra felszámolása után az óbecsei szemét valószínűleg a nagykikindai regionális hulladékfeldolgozóba fog kerülni.