2022. augusztus 14., vasárnap

Támogatás a nagykikindai oktatási intézményeknek

A helyi önkormányzat illetékesei kérvényezték a kis létszámú magyar tagozatok megnyitását

Nagykikindán tett látogatást pénteken munkatársaival Nyilas Mihály tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi-nemzeti közösségi titkár, aki megbeszéléseket folytatott az általános és középiskolák vezetőivel, valamint a helyi önkormányzat illetékeseivel, majd több oktatási intézménybe is ellátogatott.

Nyilas Mihály és munkatársai az általános és középiskolák vezetőivel, valamint a helyi önkormányzat illetékeseivel folytattak megbeszéléseket (Fotó: Máriás Endre)
Nyilas Mihály és munkatársai az általános és középiskolák vezetőivel, valamint a helyi önkormányzat illetékeseivel folytattak megbeszéléseket (Fotó: Máriás Endre)

Nyilas Mihály elmondta, látogatásának elsődleges célja az volt, hogy személyesen is meggyőződjön a nagykikindai oktatási intézményekben folyó munka színvonaláról, valamint azoknak a fejlesztéseknek a szükségességéről, amelyekre az iskolák a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti Közösségi Titkárságnál pályáztak. Hangsúlyozta, a tervek szerint néhány napon belül megszületik a végleges döntés arról, hogy mely vajdasági oktatási intézmények részesülnek támogatásban, mely intézmények kapnak anyagi eszközöket a szaktantermek felszerelésére, a bútorzat bővítésére, a biztonsági rendszer fejlesztésére vagy egyéb felszerelés-bővítéssel kapcsolatos terveik megvalósítására. Hozzátette, mivel a nagykikindai általános és középiskolák igen sikeresen pályáztak, várhatóan valamennyi intézmény, sőt, a helyi diákotthon projektumai is támogatásban részesülnek majd.

Az oktatási intézmények és a helyi önkormányzat illetékeseivel folytatott megbeszélés egyik központi témája a kis létszámú tagozatok megnyitása volt. Talpai Sándor, Nagykikinda község alpolgármestere kifejtette, a község területén jelenleg három általános iskolában folyik magyar nyelvű oktatás, a nagykikindai Fejős Klára Általános Iskolában, a szajáni Móra Károly Általános Iskolában és a kisoroszi Gligorije Popov Általános Iskolában, a leendő elsősök száma azonban a három közül az egyik esetében sem éri el a szükséges tizenöt főt. Mint mondta, a helyzet Kisoroszon a legaggasztóbb, ott ugyanis mindössze három elsősre számítanak, a másik két intézmény esetében pedig egyaránt tizenegyre. Hozzátette, a korábbi évekhez hasonlóan az idén is kérvényezték a kis létszámú tagozatok megnyitását, és abban bíznak, hogy kérelmük pozitív elbírálásban részesül majd, hiszen – ahogyan fogalmazott – a magyar tagozatok megnyitása mindhárom település esetében a magyar közösség megmaradásának egyik alapvető feltétele.

Nyilas Mihály elégedettségének adott hangot továbbá a hivatalos nyelvhasználat terén elért eredmények kapcsán is, hiszen Nagykikinda község területén már tavaly is fontos előrelépések történtek ezen a téren. Ilyen volt például a kétnyelvű táblák kihelyezése, ezt a projektumot az illetékesek az idén is folytatni kívánják.