2021. szeptember 22., szerda

Egy topolyai és egy székelyudvarhelyi középiskola barátsága

A Julianus Testvériskola Program keretében a topolyai Mezőgazdasági Iskola tanulói Erdélyben jártak

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével a Julianus Testvériskola Program keretében évek óta pályázatot hirdet határon túli oktatási intézmények számára középiskolai osztálykirándulások támogatására.

A testvériskolai kapcsolatokat ápoló utazási program keretében idén ötödik alkalommal pályázott sikeresen a topolyai Mezőgazdasági Iskola. Eddig főként magyarországi középiskolákat látogattak, ebben a tanévben az Erdélyi barangolás elnevezésű pályázatuk 300 000 forint összegű támogatásban részesült, amely körülbelül fedte az egyhetes út utazási költségeit.

– A látogatások alkalmával a vendéglátó iskolák környékének kulturális és történelmi emlékhelyei is feltérképeződnek. Ezúttal a partner iskola a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola volt, velük már 2004-ben felvettük a kapcsolatot, és a testvériskolai szerződést is aláírtuk. A májusi utazáson ötven diákunk vett rész, a támogatás utófinanszírozás formájában kerül kifizetésre, most készül a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás – osztotta meg lapunkkal a topolyai Mezőgazdasági Iskola történelem szakos tanára, Kisimre Tibor, a kirándulások és szaklátogatások szervezésével foglalkozó bizottság elnöke, az erdélyi barangolás fő szervezője, majd az egyhetes utazás részleteiről szólva kiemelte:

– Egy teljes napot utaztunk odafelé, sokszor megálltunk, a magyar történelemből is ismereteket szereztek a diákok, hiszen a szakiskolákban igen korlátozott a tanórák száma, az évi programban csupán néhány órát tudunk a magyar történelemre szánni, az ilyen kirándulásokon igyekszünk pótolni a kimaradt témákat. Temesváron panorámautazást tettünk, Aradon megtekintettük a Szabadság-szobrot, az aradi vértanúk emlékoszlopát, megálltunk Déván, megnéztük a Bethlen-kúriát, majd a vajdahunyadi vár következett, azután Nagyszeben és Segesvár érintésével az erdélyi szász kultúráról szerezhettek ismereteket diákjaink, majd Székelyudvarhelyről mindennap egész napos kirándulásokat tettünk, Székelyföld földrajzi, kulturális nevezetességeit látogattuk meg. Többek között jártunk a madéfalvi veszedelem emlékművénél, Orbán Balázs, Tamási Áron sírhelyénél, a Gyilkos-tó, a Szent Anna-tó, a parajdi sóbánya sem maradt ki. Hazafelé Marosvásárhely, Kolozsvár és Nagybánya útirányban is többször megálltunk egy-egy rövid sétára, történelemórára.

A topolyai diákcsoport a székelyudvarhelyi iskola kollégiumában volt elszállásolva, és egy délelőtt Ferencz Csaba iskolaigazgató és munkatársai fogadták a bácskai látogatókat. Az 1871-ben felépült tanintézmény ötlete Eötvös József egykori vallás- és oktatásügy miniszter udvarhelyi látogatásán fogalmazódott meg. Nem véletlen, hogy a rendszerváltás után az iskola az ő nevét vette fel, és szobrot is állított a politikusnak. A nagy múltú iskolának jelenleg 560 tanulója van, a csökkenő diáklétszám és az átalakulóban lévő szakoktatás nehezíti munkájukat. A 97 százalékban magyar lakosú Székelyudvarhely iskolavárosnak számít, 8 középiskolájából 7 magyar és 1 román tannyelvű. A találkozó alkalom volt arra is, hogy a két tanintézmény tanárai és diákjai elmélyítsék a már meglévő barátságot, s a székelyföldi szakközépiskola vezetői ígéretet tettek arra, hogy amint alkalom adódik rá, ellátogatnak Topolyára.