A látszat (néha) csal

(Hhzs)

2015. május 27., 17:35 >> 2015. május 27., 20:52

Kommentek száma 2  A cikkhez tartozik képgaléria  Megjelent nyomtatásban

Számos zentai körében kiverte a biztosítékot a Szent István-kápolna homlokzatára kihelyezett reklámpannó. A közösségi oldalakon természetesen felbolydult az élet, s mindenki szapulni kezdte az egyházat és az önkormányzatot (nincs szándékomban védeni őket, de most éppen nekik mi közük lehet az egészhez?), az viszont szinte biztos, hogy csupán kevesek vették a fáradságot, hogy közelebbről is megvizsgálják az állítólagos hirdetést. Mert ha megtették volna, bizonyára ők is kapcsolnak, hogy felújítás céljából borították le a homlokzatot. A pannón ugyanis közzé van téve az a megbízólevél is, amely alapján Szeles Oszkár, a Szent István-plébánia plébánosa megbízott egy tornyosi vállalkozót a templom homlokzatának javítási munkálataival. Magyarán, szó sincs arról, hogy az egyház, behódolva a világi trendeknek, reklámfelületként adta volna ki a város szívében lévő templom homlokzatát, elhintve ezzel a romlás és az irigység magvait a hívők körében. A reakciók alapján ezeket már korábban elhintették környezetünkben, s a jelek szerint mindig akadnak olyanok, akik előszeretettel locsolgatják.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:
Ida Sütő Lévai
2015. 06. 21., 16:29
... még egyszer, a sértő hangnem miatt... :

"A látszat nem csal " sőt.. NEM ÚGY VERIK A CIGÁNYT !!!

Felmerül bennem a kérdés, mi motiválta “A látszat (néha) csal,” 2015. május 27- én a Magyar Szóban megjelent cikk íróját, hogy tollat ragadjon, miután vette a fáradságot és közelebbről is megvizsgálta a Szent István-kápolna homlokzatára kihelyezett reklámpannót , ahonnan informálódott és megfogalmazta egyoldalú, szubjektív véleményét, a fenn említett cikkben.

A cikk írója a látottakat, mint tartalmilag mint esztétikailag, minden részletében oda illőnek és kielégítőnek találta, azt sugallva, hogy a hívőkkel lehet a baj, akik “körében” “már korábban elhintették”“a romlás és az irigység magvait”.

Viszont nem tűnt fel a rövidre sikeredett rögzítő madzag, aminek következtében az épület sarkától pár centire fúrt a falba a kőműves, ahova oldal irányba rögzítette a (szerintem műanyagszerű , vastag, elnyűhetetlen) reklámpannót.. a következményeket majd az idő megmutatja…

Na már most, ha egy Újságíró ilyen pannóba “ütközik”, elkezd gondolkozni.
Felmerül egy sor kédés, vajon omladozott- e a az épület homlokzata (ahogy tudom .. NEM..), miért is ez a “túlerő”?.., szabad-e a kőművesnek engedély nélkül furkálni egy műemléknek nyilvánított épületet a város szűk központjában ( ..NEM), sőt némi gyanúra ad okot az is , hogy fog a kőműves a reklám pannó mögött dolgozni…?
Az újságíró feladata az lenne, hogy kiderítse, utána járjon mi is történik valójában, hogy az összegyűjtött tényeket, információkat tárja az olvasó elé.. Leleplezze a hibás működést, hatalommal és pénzzel való visszaéléseket, hogy betartsák a szabályokat.
Látva, hogy a lakosok érzelmileg érintettek miért kell őket minősíteni és a storit tompítani?
FONTOS MOMENTUM:
A Szent István-kápolna műemléki védelem alatt áll. A Városháza épületére vonatkzó védettségi szabályok vonatkoznak erre az épületre is.
Azonkívül Zenta város szűk központjában helyezkedik el .
Minden beavatkozáshoz a védett területen belül, továbbá reklámok, táblák, megvilágítás kihehelyezése a védett épületekre csakis a szabadkai KÖZSÉGKÖZI MŰEMLÉKVÉDELMI INTÉZET-SZABADKA feltételei mellett és hozzájárulásával lehetséges.
(Ebből kiderül, hogy az újságíró véleménye, téves és nem mérvadó !!!)

Mellékelem szerb nyelven az ide vonatkozó előírásokat a városi rendezési tervből :

Generalni plan naselja Senta (“Sl. List opštine Senta” br. 7/08)

Izradio : JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE - NOVI SAD Broj: E - 1960

9. USLOVI ZAŠTITE
9.3. ZAŠTITA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Na osnovu utvrđenih graditeljsko-urbanističkih, arhitektonskih, istorijskih, kulturoloških i arheoloških vrednosti sačuvanog kulturnog nasleđa na prostoru obuhvaćenom Generalnim planom naselja Senta evidentirana su dole navedena nepokretna kulturna dobra (NKD) sa ciljem njihove dalje pravne zaštite i zaštite kroz urbanističko planiranje.1 Radi lakše identifikacije, sva navedena NKD su data i na grafičkom prikazu broj 9.

Prostorno-istorijska celina Gradsko jezgro Sente
Gradsko jezgro Sente je prostorno-istorijska celina pod prethodnom zaštitom Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica br. 27-1/18 od 1999. godine. Obuhvata severoistočni deo naselja, od Keja Tisin cvet sa istočne, ulice Zlatne Grede sa severne strane, do neposrednog okruženja Trga Vujića i Glavnog trga sa zapadne i južne strane, što predstavlja teritoriju naselja nastalog krajem 17. i početkom 18. veka. Prostorna celina obuhvata dalje teritoriju naselja nastalog sredinom 18. veka i to potezima ulica: Topart, Adi Endrea, Arpadove, Glavne, Poštanske, Ađanske, Vuka Karadžića i Stevana Sremca, kojima su formirani urbani blokovi oko neposrednog okruženja Trga Vujića i Glavnog trga, sa zapadne i južne strane.

**** Utvrđuju se sledeće opšte urbanističke mere zaštite za Gradsko jezgro Sente:
………..
- Sve intervencije unutar ovoga prostora gradskog jezgra (na svim parcelama unutar granica gradskog jezgra, kao i uokviru njegove zaštićene okoline) će se vršiti na osnovu prethodno pribavljenih uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite od strane Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica;
……….

Nepokretna kulturna dobra od velikog značaja
NKD od velikog značaja se nalaze na sledećim katastar. parcelama (u K.O. Senta):
- Pravoslavna crkva KO. Senta k. p. 1712/1;
- Gradska kuća k.p. 1853/1;
- Vatrogasna kasarna k.p. 1808;
- Slavnić kuća k.p. 1735;
- Katolička plebanija i muzej k.p. 1546; !!!!!!!
- Hotel Rojal k.p. 1565;
- Rodna kuća Stevana Sremca k.p. 1705.

**** Za NKD od velikog značaja se utvrđuju sledeće mere zaštite:
- Očuvanje originalnog horizontalnog i vertikalnog gabarita, primenjenih materijala i konstruktivnog sklopa;
- Očuvanje ili restauracija osnovnih vrednosti funkcionalnog sklopa, enterijera (dekorativnog moleraja, mobilijara i sl);
- Očuvanje ili restauracija izvornog izgleda, stilskih karakteristika, dekorativnih elemenata i autentičnog kolorita objekata;
…………..
- Reklame, table, osvetljenje i dr. na fasadama mogu se postaviti samo prema uslovima nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture; Klima uređaji se mogu postaviti isključivo na dvorišnoj fasadi i to prema uslovima Zavoda.
Ida Sütő Lévai
2015. 06. 21., 16:22
Egy hónapja "folyik a felújítás".. kőművesnek semmi nyoma... sebaj, máshol is így megy... http://index.hu/urbanista/2015/06/20/reklamhalo_kamuallvany_bajcsy_zsilinszki/

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége