2021. december 6., hétfő

Évente háromezer új munkahely

A tartományi foglalkoztatási titkárság két lezárult pályázatán, a gyakornoki és közmunkaprogramokban mintegy 200 magyar ajkú polgár járt sikerrel, a falusi házak vásárlására meghirdetett pályázaton pedig hét magyar házaspár jutott támogatáshoz

A tartományi gazdasági, foglalkoztatási és a nemek egyenjogúságával foglalkozó titkárság cselekvési terveinek köszönhetően évente csaknem 3000 vajdasági lakos juthat állandó, vagy idénymunkához, illetve szerezhet szakmai gyakorlatot a tartományban. A titkárság idei programjában a tavalyihoz hasonló intézkedések vannak terítéken, vagyis az új munkahelyek és az önfoglalkoztatás támogatása, a közmunkák megszervezése, valamint a gyakornoki programok beindítása. Megvalósításukra az idén is megközelítőleg ugyanakkora összegekek írányoztak elő, mint tavaly, azaz 528 millió dinárt –  nyilatkozta napilapunknak Juhász Bálint, a tartományi gazdasági, foglalkoztatási és a nemek egyenjogúságával foglalkozó titkárság titkárhelyettese. 

A Köztársasági Munkaközvetítő Szolgálat adatai szerint jelenleg Vajdaságban mintegy 188 000 munkanélkülit tartanak számon, és ez azt jelenti, hogy a tartományi foglalkoztatási titkárság fenn említett, és immár hagyományosnak tekinthető pályázatainak köszönhetően ez a szám folyamatosan csökken.

– Tulajdonképpen a titkárság intézkededései sorra ezeket az intézkedéseket célozták meg, magyarán, a munkanélküliség szintjének lefaragását. Az elmúlt években igazán azt tudtuk elérni, hogy a nagyobb gazdasági rendszerek, vállalatok leépülése során kialakult munkahelycsökkentő hatást szanálni tudtuk,  tehát Vajdaságban nem ugrott meg számottevően a munkanélküliség, az elmúlt egy évben még csökkent is – mondja Juhász Bálint.

Az új munkahelyteremtő program keretében az egy főre jutó 140 000 dináros tartományi támogatással az idén is mintegy 1070 személy jut új munkahelyhez, míg az önfoglalkoztatási programok révén a 160 000 dináros támogatással 800 ember indíthat magánvállalkozást. Ezek a pályázatok még nyitva vannak az eszközök elköltéséig, tehát az ügyben érdekeltek még szabadon pályázhatnak.

– Az új munkahelyteremtő programnak az is egy vonulata, fontos szerepe, hogy évek óta kiszámítható, konkrét támogatási eszköz a beruházók számára, és számomra öröm, hogy hosszú évek után magyarországi beruházó érkezett Vajdaságba, történetesen Zentára. Üzleti tervük elkészítése során figyelembe vették ezt a támogatási formát is, aminek köszönhetően beruházásuk helyszínévé térségünket választották. Fejlődésük azóta töretlen, és már 300 munkást alkalmaznak.

Nemrég született meg az eredmény a gyakornoki és a közmunkaprogramok vonatkozásában.

A gyakornoki program keretében 280 vajdasági fiatal kezdhetett gyakornoki munkát végezni vállalatoknál. A gyakornokokat foglalkoztató vállalatok lehettek magáncégek, illetve önálló, saját költségvetéssel, és nem állami  költségvetést felhasználó működő közvállalatok. A tartományi illetékes titkárság erre a programra 90 millió dinárt irányozott elő. Középiskolai végzettséggel fél éven keresztül 12 000 dináros, felsőfokú végzettséggel pedig egy éven át 23 000 dinár juttatást kapnak a gyakornokok tartományi forrásokból. Az is fontos, hogy a gyakornoki időszak letöltése után a gyakornoki vizsgát is letehetik.

– A szakmai program a kezdő, munkanélküli fiatalok számára nagy lehetőség, hiszen a munkaerőpiacon leginkább kérik a szakmai gyakorlatot. A friss diplomások vannak a leghátrányosabb helyzetben hiszen a diplomaszerzés és a szakmai gyakorlat közötti szakadékot kell áthidalni. Abban bízunk, hogy a gyakornoki időszak után munkába is állhatnak, ha beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, vagy sokkal nagyobb eséllyel tudnak a munkaerőpiacon munkát találni, hiszen szakmai önéletrajzukba beírhatnak egy évet szakmai preferenciaként – mondja Juhász.

A tartományi gazdasági, foglalkoztatási és a nemek egyenjogúságával foglalkozó titkárság a közmunkaprogramot az idén önállóan, vagyis nem az önkormányzati eszközök társításával szervezte meg, mint korábbi években. A közmunkaprogramra mintegy 160 millió dinárt irányozott elő a titkárság, akárcsak tavaly. Az önkormányzatok kidolgozhatták saját cselekvéstervüket, és köztársasági miniszteri forrásokkal tudják összevonni az eszközöket. Ha összességében nézzük a miniszériumi, a tartományi és a helyi eszközöket, ennek pozitív hozadéka, hogy az idén Vajdaságban többen végezhetnek közmunkát. A tartományi programok keretében mintegy 1000 közmunkás állhat munkába. Álatalános iskola végzettséggel a havi juttatás 22 500 dinár, középiskolai végzettséggel 23 000, felsőfokú végzettséggel pedig 25 000 dinár. A közmunkában való alkalmazás legfeljebb hat hónapig tart.

A közmunkaprogramban az idén magánvállalkozások és civil szervezetek is pályázhattak. Az egyik csoport részére 40 millió, a másikra pedig 120 millió dinár értékében.

– A magyar közösség szempontjából fontos, hogy a magyarlakta községek – Szabadka, Kishegyes, Topolya, Zenta, Ada, Magyarcsernye, Nagybecskerek, Törökkanizsa – sikeresen pályáztak, és számtásaim szerint több mint 200 magyar ember kapott lehetőséget szakmai gyakorlatszerzésre, vagy közmunkán keresztül időszakos foglalkoztatásra – mondta Juhász Bálint.

A fiatalok falun maradását, illetve falura költözését szolgálják azok az intézkedések és támogatások, melyeket fiatal házastársak körében osztanak ki.

A tartományi gazdasági, foglalkoztatási és nemek egyenjogúságával foglalkozó titkárság tavaly év vége felé írta ki a pályázatot, amelyre házaspári vagy bejegyzett házastársi viszonyban élő, 40 évnél fiatalabb személyek jelentkezhettek, azzal a feltétellel, hogy legaláb az egyik félnek munkaviszonyban kell lennie. Különböző kritériumrendszer szerint választották ki a kedvezményezettek. Ezúttal 39 ház vásárlásához ítélt oda a titkárság 38 millió dinárt.

– A falusi házak vásárlása nem szociális intézkedés, ez magából a kritériumrendszerből is kitűnt. A falun maradás segítése, a falu benépesítése és fejlesztése is egy momentum volt ezen intézkedés során. Pontoztuk az iskolai végzettséget, hányan vannak munkaviszonyban a családban, és hány szolgálati évvel rendelkeznek. Az volt a cél, hogy olyan fiatalok, akik városban dolgoznak, falura költözzenek, vagy akik falun élnek, onnan ne költözzenek el.

Elmondható, hogy Vajdaság szinte minden községében vannak kedvezményezettek. A sikeresen pályázók között hét magyar család kezdheti meg önálló, új életét saját házában falusi környezetben Csantavéren, Királyhalmon, Oromhegyesen, Zentagunarason, Bácsfeketehegyen, Magyarittabén és Székelykevén.

A pályázatot az idén megismétlik.