2023. február 1., szerda

Matuska Márton könyvének bemutatója Bezdánban

Matuska Márton Elhallgatott razzia – Vérengzés Újvidéken (1944–45) című könyvét mutatják be szerdán Bezdánban, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület nagytermében (Vén dió vendéglő).

Matuska az 1990-es évek legelején a Magyar Szó szerkesztőségétől kapta megbízásul az 1944/45-ös megtorlás eseményéinek dokumentáris-publicisztikai feldolgozását, amelyet a VMDK megalakulásától szorgalmazott, az akkori események pártatlan kivizsgálását követelvén a szerb kormánytól. Matuska évtizedek során rengeteg tanúvallomást, emlékezést, dokumentumot gyűjtött egybe, könyvek sorát publikálta a témában, közben segítette a személyes, helyi és regionális vonatkozású emlékezések megjelentetését, amiben egyik kiváló partnere a mostani könyvét megjelentető budapesti Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944–45 Alapítvány. A szerző gyakorlatilag egyszemélyes intézményként igyekszik föltárni és földolgozni a partizánok által elkövetett vérbosszú történetét, amit erősen gátol a korabeli dokumentumok, adatok elérhetetlensége, föllelhetetlensége. Mostani könyvében a szerző saját kutatásai alapján számol be az elhallgatott második újvidéki razziáról, amely során 1944-45-ben a magyarokat irtották módszeresen megtorlásul az 1942-es, a magyar karhatalom által Újvidéken és a Sajkás-vidéken végrehajtott tömeges kivégzésekért.

Bemutatásra kerülő kötetének első részébe az eseményekre vonatkozó visszaemlékezéseket, nyilatkozatokat, leveleket, tanúvallomásokat gyűjtötte egybe, és a nevesíthető áldozatok névmutatóját is közzéteszi a könyv végén. Az intézményes kutatás hiányára mutat, hogy munkatársaival és adatközlőivel egyetemben az azóta eltüntetett tömegsírokba vagy a Dunába lőtt áldozatok közül 2014 végéig mindössze 305 személyt sikerült nevesítenie, noha az újvidéki Horgász-szigeten mindössze két hét alatt másfél ezer embert mészároltak le, és a megtorlás tovább folytatódott. A szerző terjedelmes fejezetet szentel az 1945/46-ban Újvidéken lefolytatott nagy pereknek, a könyv harmadik részében pedig a vérengzésekről készült korábbi tanulmányokat veszi számba, illetve beszámol az áldozatokról tartott megemlékezések történetéről.

Az író-olvasó találkozó 18 órakor kezdődik. A bemutatón a szerző mellett részt vesz a könyv szerkesztője és kiadója, Cseresnyésné Kiss Magdolna, valamint a szerzőt a könyv fülszövegében bemutató Csorba Béla. A belépés díjtalan.