2023. október 2., hétfő

Sertéstenyésztők és tejtermelők gondjairól

Közép-bácskai termelők összejövetele Topolyán

A Topolya községbeli termelők is csatlakoztak az országos tiltakozáshoz, amelyet a mezőgazdaságban tapasztalható áldatlan állapotok generáltak. A Községi Sertéstenyésztők Egyesülete és a helyi önkormányzat szervezésében a községi képviselő-testület tanácstermében megrendezett pénteken megtartott összejövetelen jelen voltak a község mezőgazdasági érdekeltségű civil szervezetei, a gazdakörök és egyéni termelők, de Zentáról, Felsőhegyről és Csantavérről is érkeztek résztvevők.

A felszólalásokból kitűnt, hogy rengeteg a megoldásra váró probléma (Fotó: Benedek Miklós)

A felszólalásokból kitűnt, hogy rengeteg a megoldásra váró probléma (Fotó: Benedek Miklós)

A Szilágyi József, a községi tanács mezőgazdasági kérdésekkel megbízott tanácsosa elnökletével lezajlott eseményen felszólalt többek között Kislinder Gábor, Topolya polgármestere, Majláth Béla, Topolya Község Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Alapjának igazgatója, valamint a jelenlévő termelők is kifejtették véleményüket. Mikuska Csaba, a Topolyai Sertéstenyésztők Egyesületének elnöke a megbeszélés után elmondta, hogy a topolyaiak legnagyobb problémája az áringadozás, hisz egy hónap alatt akár 100 százalékot is változhatott a sertés ára, a 200 dináros kilónkénti árról 100 dinárra, és nem tudják közvetlenül a vágóhidaknak eladni a hízókat, hanem csak a viszonteladókon keresztül. Ebben a legfájóbb, fejtette ki Mikuska, hogy az árkülönbség miatt a viszonteladó néhány óra alatt megkeresi azt, amiért a termelő fél évig dolgozott. A kormány pénteken a szerémségi és nyugat-szerbiai termelők több követelését is elfogadta, a továbbiak megvitatására pedig öt nap haladékot kért, aminek köszönhetően egyelőre nem próbálnak az utak lezárásával érvényt szerezni jogaiknak, hanem forgalomkorlátozó felvonulást fognak szervezni. Elmondása szerint a topolyai sertéstenyésztők kivárják ezt az öt napot, és az eredményeket figyelembe véve döntenek a további lépésekről. Fedor Tomić, az egyesület vezetőségi tagja örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a termelők ilyen nagy számban jelen voltak a megbeszélésen, és elmondta, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a mácsvai termelőkkel. A tejtermelőkről szólva elmondta, hogy az ő helyzetük talán még rosszabb, mint a sertéstenyésztőké, hisz utóbbiak még ha rossz áron is, de értékesíteni tudják a sertést, előbbiektől viszont át sem veszik a tejet, így a változás számukra élet-halál kérdése. Szabó Szabados Szilvia, Topolya Község Fejlesztési Társulásának szakmunkatársa, az Agrobiznis Klub koordinátora elmondta, hogy a Klub azért hívta össze tagjait, hogy egy határozatban egységesen foglaljanak állást a Sremska Mitrovica-i termelők uniójának beadványával kapcsolatban, és egységesen tegyenek módosítási javaslatokat. A résztvevők támogatták azt a javaslatot, hogy a területalapú támogatás felső határát állítsák vissza a jelenlegi húszról a korábbi száz hektárra, hogy a szövetkezeti törvényt fogadják el, hogy a minisztériumtól érkező kifizetések legyenek határidőhöz kötve, hisz egyes esetekben még a 2013-as támogatások sem kerültek kifizetésre, ugyanígy arra is szükség lenne, hogy a vágóhidak legkésőbb hatvan napon belül fizessenek a felvásárolt vágóállatokért, és a szükséges iratok megfelelő módon legyenek hitelesítve. A résztvevő tejtermelők is kifejtették módosítási javaslataikat, miszerint az átadott mennyiség után literenként járjon a prémium, hisz a kistermelőknek ugyanúgy szükségük van a támogatásra, mint a nagytermelőknek. A számos felszólalásból kiderült, hogy a mezőgazdaságból élők versenyképessége az állami szervek hozzá nem értése miatt elmarad uniós kollégáiktól, és a nagy mértékű nyersanyagimport ellehetetleníti a munkájukat.