2021. december 3., péntek

Greši ko se oslanja samo na jedan centar

U kampanji za izbor nacionalnih saveta Jene Hajnal, nosilac liste „Mađarska sloga” i Ištvan Pastor, predsednik Saveza vojvođanskih mađara posetili su izdavačku kuću „Forum” u pratnji, kandidata sa liste, Silarda Antala, Anike Jeras i Melinde Ladišić.

Gabor Virag, direktor izdavačke kuće je gostima ispričao da je „Forum” od svog osnivanja 1957. izdao oko 2500 naslova, što je oko trideset izdanja na godišnjem nivou. „Forum” se zalaže za negovanje odnosa između mađarske i srpske književnosti i trudi se da bude most između ove dve kulture.

Jene Hajnal je odao priznanje razvoju i obnovi koja se ogleda u najnovijim izdanjima ove izdavačke kuće.

Ištvan Pastor je prodiskutovao na temu promene generacija koja se odigrala u izdavačkoj kući, a koja nije bila nimalo laka pošto su se mladi morali izboriti sa velikim brojem starog i veoma iskusnog kadra. Naglasio je da je novo vođstvo uspelo da dokaže da je uspešno nastavilo sa tradicijom prethodnih velikana ove kuće.

Tokom razgovora, učesnici su se dotakli i problema nedostatka radne snage. Pastor je inicirao da se pripremi lista koja bi obuhvatila opis potrebne radne snage u institucijama u kojima je osnivač Nacionalni savet mađara. Pastor je pokazao veliki interes za razvoj lista „Mađar so”, izdavačke kuće „Forum” i ostalih značajnih institucija mađara u Novom Sadu. Istakao je da je slep svako ko misli da se neće obraćati dovoljno pažnje na Novi Sad i da greše svi oni koji su mišljenja da je vojvođanskim mađarima dovoljan samo jedan centar.

Kandidati „Mađarske sloge” su posetili i Vojvođanski pedagoški institut gde ih je primila direktorica Lenke Erdelji, koja je izjavila da je uvek imala dobru saradnju sa Nacionalnim savetom mađara. Direktorica je predstavila svojim gostima nova izdanja i nove udžbenike. Jene Hajnal je naglasio da obrazovanje mora i dalje ostati prioritet u radu NSM.

Kandidati su posetili i Evropski kolegij gde se izvodi poslednja faza radova izgradnje, a Pastor je naglasio da je ovo jedna od kapitalnih investicija vojvođanskih mađara. U izgradnju studentskog doma je do sada uloženo 6 miliona evra, a očekuje se da će ustanova moći da primi 428 studenata.