A nyelvhasználati törvény alkalmazásának útján

Közel tízmillió dinárt fordít a tartomány többnyelvű névtáblák, nyomtatványok készítésére, hivatalnokok nyelvképzésére

Virág Árpád

2014. augusztus 5., 08:27

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria  Megjelent nyomtatásban

Vajdaság harminckilenc községében, városában a szerb mellett még legalább egy kisebbségi nyelv is hivatalos használatban áll. A törvényes előírások megfelelőek, a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a jogszabálynak az alkalmazása terén még bőven akad tennivaló, s a nyelvhasználat szavatolása terén előfordulnak bökkenők. Sokszor nincsenek meg a szükséges előfeltételek az előírások által szavatolt jog gyakorlásához, olyan egyszerű élethelyzetek dönthetik el néha az ügyet, mint például a magyarul vagy más kisebbségi nyelven beszélő személy nyugdíjba vonulása. Az aktuális foglalkoztatáspolitika nem mutat kellő érzékenységet az efféle problémák áthidalására. Tudatában a gyakorlat során megmutatkozó gondoknak, sok kisebbségi egyszerűen úgy dönt, hogy meg sem kísérli anyanyelvén intézni ügyeit, annak ellenére, hogy arra joga lenne az adott községben. Egyszerűbb, ha rögtön szerbül szólal meg, s mielőbb távozhat a községi, köztársasági, tartományi intézményből.

Hogy javítson a helyzeten, a tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság évről évre kiír egy pályázatot, melyre az önkormányzatok és intézmények jelentkezhetnek, hogy támogatást kapjanak a többnyelvűség gyakorlati alkalmazásának megvalósítására. A pályázatnak három komponense van: az alkalmazottak képzése, a többnyelvű elektronikus ügyintézés fejlesztése és a többnyelvű névtáblák, formanyomtatványok, helységnévtáblák készítése. A pályázatra kizárólag a Vajdaság területén található önkormányzatok, helyi közösségek, intézmények, szervek jelentkezhetnek, olyanok, amelyekben az előírások szerint több nyelv is hivatalos használatban áll.

Nyilas Mihály (Fotó: Dávid Csilla)

Az idén 9,5 millió dináros kerettel rendelkezett a pályázati költségvetés. A foglalkoztatottak továbbképzésére 1,03 millió dinárt, az elektronikus ügyintézésre 414 ezer dinárt hagytak jóvá. A többi pénzt a többnyelvű tábláknak és űrlapoknak az elkészítésére fordítják az idén. A támogatott önkormányzatok és intézmények képviselőivel Nyilas Mihály oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár írta alá tegnap Újvidéken, a Tartományi Képviselőház nagytermében megtartott hivatalos nyelvhasználattal kapcsolatos előadását követően a szerződéseket.

– Meglehetős túljelentkezéssel kellett számolnunk. A rendelkezésünkre álló 9,5 millió dinárral szemben mintegy 21,5 millió dináros igény mutatkozott. Ez arra utal, hogy jövőre több pénzt kellene fordítani a szóban forgó célra, kiderül, hogy lesz-e mód rá ezekben a szűkös időkben. A legtöbb teendő a kétnyelvű vagy többnyelvű táblák elhelyezése körül van, sok helyütt hiányoznak, másutt már cserélni kell azokat – nyilatkozta újságíróknak Nyilas.

A titkár véleménye szerint rendszerszerű megoldást kellene találni azoknak az önkormányzatoknak, intézményeknek a támogatására, amelyeknek a legnagyobbak a költségei a többnyelvűség alkalmazása miatt. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy egyelőre ilyen külön forrás, valódi megoldás nem létezik, s úgy vélte, hogy azt a titkárságnak, illetékes minisztériumnak kell kezdeményeznie.

– Úgy gondolom, hogy most, amikor a Vajdasági Magyar Szövetség kormányzati szerepben van Belgrádban, könnyebben meg lehet oldani a kérdést. További problémát jelent a foglalkoztatáspolitika. Jó lenne maradéktalanul alkalmazni azt az alkotmányos és törvényes garanciát, mely részarányos foglalkoztatást szavatol a kisebbségiek számára. Nem könnyű mindezt megvalósítani. Örülünk annak, hogy az uniós átvilágítás a csatlakozási tárgyalások 23. fejezetére vonatkozólag hangsúlyozta egy, a kisebbségi jogok érvényesítésére vonatkozó cselekvési terv elkészítésének szükségességét – jelentette ki Nyilas Mihály.

A támogatott községek egyike Temerin. Csőke Csaba tanácstag lapunknak elmondta, hogy nyelvtanfolyam indítását tervezik, ezzel pályáztak a titkárságnál.

– A program megvalósítására 220 ezer dinárt kaptunk, a tanfolyam a Magyar Nemzeti Tanács programjával összhangban zajlik majd. Hat hónapig fog tartani. Ettől a hat hónaptól, természetesen, nem várunk csodát, nem fogja senki teljesen elsajátítani ennyi idő alatt a magyar nyelvet, arra viszont nagyon is jó ez a tanfolyam, hogy a szerb anyanyelvű hivatalnokokhoz közelebb hozzuk a magyar nyelvet, s amikor magyar írásmóddal találkoznak, nem hat számunkra idegenként, nem lesz gond egy név, cím megfelelő kezelése – mondta el Csőke.

Tordán a kétnyelvű táblák elhelyezése a cél – intézményneveket, utcák neveit feltüntető és útjelző táblák készülnek a most elnyert 130 ezer dináros támogatásnak köszönhetően.

– Torda egy magyar közösség, nagyon nagy szükség van arra, hogy mindenütt kétnyelvű táblák legyenek. Tavaly már kezdetét vette ez a folyamat, s fontos, hogy az idén folytatni tudjuk, amibe belekezdtünk. Más módszer a nyelvhasználat szavatolására nem áll a helyi közösség vagy a bégaszentgyörgyi község rendelkezésére – értékelte Dobai János, a tordai helyi közösség elnöke.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége