2021. január 18., hétfő

Mađarski interesi ne služe samo Mađarima u Vojvodini

Prošle nedelje se premijer Mađarske Viktor Orban na jednoj manifestaciji posvećenoj nacionalnim pitanjima, a održanoj u Rumuniji susreo sa predsednikom Saveza Vojvođanskih Mađara, Ištvanom Pastorom. Tokom razgovora Orban i Pastor su se saglasili u najvažnijim pitanjima razvojne politike.

„Pred nama je novi budžetski period Evropske Unije koji će doneti brojne novosti na polju finansiranja Mađarske i prekograničnih projekata“ – naglasio je Pastor u intervjuu datom Mađar so-u. „Postoje još neki ciklusi koji su tek započeti: i u Mađarskoj i u Srbiji su tek pre nekoliko meseci održani parlamentarni izbori, formirane su nove vlade i susret je bio važan i u pogledu upoznavanja namera Orbanovog novog kabineta. Počeo je jedan novi ciklus i sa izborom za članove evropskog parlamenta koji je rezultirao izborom Andora Delija (sa izborne liste mađarskog Fidesa) za poslanika čime su vojvođanski Mađari prvi put u prilici da imaju svog poslanika u Briselu. Uskoro počinje još jedan ciklus: izbor za nacionalne savete. Ovi su elementi obeležili razgovore sa Viktorom Orbanom, koje smatram veoma važnim“ – naglasio je Pastor.

U saradnji SVM-a i mađarske Vlade u budućnosi se ne mogu očekivati velike promene. „I dalje postoji jaka partnerska veza između SVM-a i mađarske Vlade. Proteklih nedelja su se mogle čuti ideje koje su pokazivale u nekom drugom smeru, ali je razgovor za premijerom Orbanom razjasnio da se dosadašnja veza želi produbiti“ – rekao je Pastor.

Predsednik SVM-a je naglasio: tokom razgovora je postalo jasno, da se zajednica vojvođanskih Mađara smatra sastavnim delom jedinstvene mađarske nacije u Karpatskom basenu. „Postalo je jasno i da zajednica vojvođanskih Mađara prednjači u pripremi projekata koji su važni za njen daljnji opstanak u ovom regionu, prednjači u izgradnji institucija. Sa premijerom smo se dogovorili da će u sada započetom sedmogodišnjem budžetsom ciklusu biti mogućnosti za ostvarivanje projekata u Srbiji za koje do sada nije postojala mogućnost. Još je rano precizirati o čemu se radi, sa premijerom smo se dogovorili da ćemo se ponovo susresti krajem avgusta, početkom septembra kada ćemo tačnije odrediti detalje saradnje. Ali je sigurno da će biti reči o važnim i velikim projektima na polju infrastrukture, razvoja privrede, na polju socijalnih pitanja i u vezi zdravstva“ – naglasio je Pastor.

Predsednik SVM-a je dodao da se deo sredstava koja EU odobrava za operativne programe može upotrebiti za prekogranični razvoj. „Mađarska u ovom ciklusu može računati na otprilike 12 miliardi forinti, a deo ovog novca može i nama pomoći. To nije dobro samo za nacionalnu zajednicu vojvođanskih Mađara: to je u interesu svakoga. Mađarski je interes razvoj željeznice, razvoj poljoprivrede i očuvanje okoline, ali je to istovremeno interes i svih drugih“ – naglasio je Pastor.