2021. október 23., szombat

Az ősök fogadalmára emlékeztek

Temerinben hetven év után ismét tábori misét mutattak be az Illés-nap alkalmából

Gyönyörű napsütéses reggelre ébredtek tegnap, fogadalmi ünnepük napján a temeriniek. A Teremtő meghallgatta imájukat és elterelte a falu fölül a vihart hozó fellegeket. Kereken 160 éve már annak, hogy az 1853. évi Illés-napi nagy vihar és elemi csapás kapcsán tett fogadalmat 1854 óta a falu lakói minden évben megtartják, hálát adnak, és könyörögnek az Úrhoz, hogy ne ismétlődjön meg a nagy csapás.

Ünnepi szentmise a kálvárián
Ünnepi szentmise a kálvárián

Így történt tegnap is, amikor hetven év óta először ismét a kálvárián, tábori misén újíthatták meg az ősök fogadalmát. Valójában világi rendezvényekkel kísért Illés-napi tábori misét a fogadalom 80. évfordulója alkalmából 1934-ben tartottak, csak akkor a futballpályán. A második világháborút követően kísérő rendezvényeket már csak 1946-ban tarthattak. A dühöngő szocializmus évtizedeiben a hívek magukba fordulva a templom falai között emlékezhettek a fogadalomra. Az utóbbi húsz évben ismét szerveznek utcai felvonulást, vannak kísérő rendezvények és felelevenedett a kenyérszentelés szokása is.

Az idei július 20. több tekintetben is emlékeztetett a múlt század harmincas éveinek Illés-napjaira. A délelőtt a lovas bandérium, a civil szervezetek és vendégeik zászlóik alatt történő utcai felvonulásával kezdődött. A kálvárián felállított tábori oltárnál ft. Szabadi Károly verbászi plébános koncelebrálta az ünnepi szentmisét. Szentbeszédet Illés próféta alakjának bemutatásával Müller Károly verbászi állandó diakónus mondott. Oltárszolgálatot teljesített ft. Szungyi László főesperes-plébános, valamint ft. Nagyidai Zsolt temerini származású plébános és ft. Zsúnyi Tibor káplán.

A felvonulók között és az ünnepi szentmisén ott volt Pásztor István, a VMSZ és a Tartományi Képviselőház elnöke, Csorba Béla, a VMDP elnöke, Gusztony András temerini polgármester, a testvértelepülések polgármesterei és képviselői.

A vasárnapi Illés-napi rendezvények délután és este a Kókai Imre iskola telepi udvarában művelődési műsorokkal, ünnepi köszöntőkkel folytatódtak, majd több száz vendég részvételével hajnalig tartó mulatsággal zárultak.

@sz = n G. B.