2021. október 20., szerda

Mintegy százan vállalhatnak közmunkát

A temerini község meghirdette pályázatát

A temerini községi képviselő-testület június eleji ülésén döntött a 2014–2018-as időszakra vonatkozó gazdasági és foglalkoztatási terv kiegészítéséről. Ennek értelmében a község június végén pályázatot hirdetett meg közmunka megszervezésére a temerini község területén a 2014. évben. Olyan munkanélkülieket kívánnak foglalkoztatni, akik szerepelnek a Nemzeti Munkaközvetítő Hivatal nyilvántartásában, és akiket a munkaadók a társadalmilag érdekelt ágazatokban tudnak alkalmazni.

Temerin: A városi területek gondozása is végezhető közmunkaként
Temerin: A városi területek gondozása is végezhető közmunkaként

Közmunka szervezhető a környezetvédelem úgyszólván minden területén: az illegális szeméttelepek felszámolására, a vizesárkok tisztítására és karbantartására, a csapadékvíz elvezetésére, parkok, közterületek karbantartására és kaszálására, erdőtelepítésre, folyók, tavak, játszóterek felszerelésének védelmére. A közmunka végzését azok a munkaadók szervezhetik meg, akik jelentkeznek a meghirdetett pályázatra, programjukat pedig jóváhagyja az önkormányzat.

Elsősorban olyan munkanélkülieket kívánnak foglalkoztatni, akik eleve nehezen tudnak állást találni, akiknek alkalmazása szociális érdekeltségű, illetve alkalmazásuk munkavállalási képességük fejlesztését szolgálja. A közmunka legfeljebb 3 hónapig tarthat.

– Tavaly decemberben meghoztuk az akciótervet, de akkor még nem tudtuk, hogy lesz-e más forrásból is pénz a foglalkoztatás bővítésére – mondja Gusztony András temerini polgármester. – Május végén kiderült, hogy a tartományi titkárság teljesen más pályázatot írt ki, amely nem egészen fér össze a mi akciótervünkkel. Ezért kellett a mi akciótervünket a tartományihoz igazítani.

Ennek a megoldásnak köszönhetően úgy csaknem 100 embernek tudunk hosszabb-rövidebb időre munkát adni. A tartomány vállalta a munkahelyteremtés költségeit, ezenkívül az önfoglalkoztatás finanszírozását is. Ezenfelül ötmillió dinárral támogatott bennünket, amihez mi hozzáadjuk a saját ötmillió dinárunkat, és ezt a pénzt három célra fordítjuk: hatmillió dinárt szánunk a közmunkára, 2 milliót a szakmai gyakorlatra és szintén 2 milliót a gyakornokok foglalkoztatására. Összesen tehát 15 milliót fogunk Temerinben elkölteni foglalkoztatásra, és így válik lehetővé a csaknem 100 ember alkalmazása – mondta a temerini polgármester.