Szorít a cipő!

Mihályi Katalin

2014. május 6., 14:15

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria  Megjelent nyomtatásban

Szerbiában az utóbbi években igen gyorsan cserélődnek az oktatási miniszterek. Mindig, amikor új személy kerül az oktatási minisztérium élére, a közvélemény reménykedik, hogy talán ő lesz az igazi, aki végre megreformálja az oktatásügyet, aki tényleg felveszi a harcot a problémákkal, nem csak nagy ígéretek hangzanak el, nem csak kozmetikai változások történnek.

Sokak szerint Srđan Verbić az, akinek van kellő energiája és eltökéltsége is, hogy megkezdje az oly régóta szükséges, és annyi ideje halogatott tényleges reformokat, a rendteremtést az oktatásügyben.

Az új oktatási és tudományügyi miniszter első interjúiban reformokat emlegetett, de azonnal azt is hozzáfűzte, mindaz, amihez most hozzákezdenek, csak 30 év múlva hozza meg a kívánt eredményt. A miniszter eddigi nyilatkozatai szerint végső ideje véget vetni annak az iskoláinkban elharapózott gyakorlatnak, hogy a diákoknak sok esetben ajándékba adják az átmenő, illetve a jobb osztályzatot. Azt üzente a diákoknak, ne csak a jegyért tanuljanak, hanem a tudás megszerzéséért. Szeretné, ha a pedagógusi hivatás visszanyerné a méltóságát, bejelentette, megszabadítják a tanárokat attól a sok felesleges papírmunkától, amelyet most megkövetelnek tőlük. Azt, hogy ez mennyire égető gond, bizonyítja, hogy az egyik tanítónő egy tanéven át feljegyezte a diákjaival és a papírmunkával töltött időt, és kiderült, sajnos ez utóbbi vett több időt igénybe. Az új miniszter szerint az oktatásügyi intézményeknek nagyobb autonómiával, önállósággal, de nagyobb felelősséggel is kell rendelkezniük. Szükségesnek tartja a felsőoktatás színvonalának emelését, az egyetemi végzettségű, tudományos fokozattal rendelkező szakemberek visszavonzását az országba, azt, hogy a tudományos kutatómunkára több pénz jusson.

A miniszter azt üzente a diákoknak, hogy ne csak a jegyért tanuljanak, hanem a tudás megszerzéséért (Fotó: Tanjug)

Fizikus, egyetemi tanár, aki mintegy 30 éve, még diákként vett részt először a tehetségekkel foglalkozó petnicai kutatóállomás munkájában, amelynek egyetemi tanulmányai elvégzése után munkatársa lett, és azóta is rendszeres előadóként foglakozik a kiemelkedő fiatalokkal Petnicában, évek óta a Nevelési és Oktatási Minőség-ellenőrző Intézet egyik vezető munkatársa, behatóan foglakozik a nemzetközi PISA-felmérések eredményeinek kiértékelésével, tehát jól ismeri az oktatásügy minden rákfenéjét. Tapasztalata mondatja vele, hogy a nyolcadikosok kisérettségijét másként kellene megszervezni. Az idén még lezajlik így, ahogy elődje elrendelte, ám az idei záróvizsga tanulságai alapján alakítják majd ki e tudásfelmérés jövőbeni arculatát. Mint mondta, a kisérettségi eredményei nagyon sok olyan értékes adattal szolgálnak, hogy hol szorít a cipő az oktatásügyben, min kell változtatni, hogyan kell módosítani a tan- és óraterveket. Azt szeretné, ha egyszer majd ez a felmérés hasonlítana a PISA-tesztre.

Az új oktatási miniszter ismeri az oktatásügy égető problémáit, szívügye a színvonalas, hatékony oktatás. Ezt bizonyítják a Twitteren közzétett bejegyzései is. Igaz, hogy e feljegyzései közül csak az híresült el, amelyet a miniszteri eskütétel reggelén írt, hogy „hogyan kell ezt a nyakkendőt megkötni?”. Ám például egyes twitteres bejegyzései arra utalnak, fontos számára az irodalom, az olvasás is.

Habár Verbić Petnicában a kiemelkedően tehetséges fiatalokkal találkozott csak, vannak másmilyenek is, szinte megfékezhetetlen kiskorúak, és a minisztériumnak mielőbb lépnie kellene, hisz mind gyakrabban olvasunk iskolai verekedésekről, iskolaudvarban történt késelésekről, arról, hogy a diákok, tanárok milyen tortúrának vannak kitéve kiskorúak részéről a tanteremben, az iskolaudvarban, és ennek mielőbb gátat kellene vetni.

Az első csatát az új miniszternek a szakszervezeti vezetőkkel kell megvívnia, mert egyes pedagógus-szakszervezetek sztrájkot helyeztek kilátásba, ha a tanárok fizetését is 10 százalékkal csökkentik. Srđan Verbić szerint a pedagógustársadalomnak is szolidárisnak kell lennie a közszféra többi foglalkoztatottjával, tehát az oktatásügyet is érintik ezek az intézkedések. Feltételezhetően az oktatási és a pénzügyminiszternek is lesz jó néhány tárgyalása a szakszervezetei vezetőkkel. Bár, ez csak egy csepp lesz a tengernyi tennivalója közepette.

Valószínűleg az új oktatási miniszter számára most az az elsődleges, hogy felállítsa a csapatát, amellyel kidolgozhatja az oktatás megreformálását az óvodától a felsőoktatásig. A reformokhoz nemcsak jó munkatársak kellenek, hanem szükséges megnyernie, maga mellett tudnia a pedagógustársadalom javát, a szülőket, de a kormányt is. A kormányfő, aki kiemelt fontosságúnak tartja az oktatást, elsősorban az oktatásügy megreformálásáért kérte fel a párton kívüli Verbićet a miniszteri teendőkre, és azt is bejelentette, hamarosan munkacsoport alakul az oktatásügyben jelen levő korrupció felszámolására.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége