2023. március 23., csütörtök

Lakott területeken kutat a NIS

Károkról, panaszokról még nem érkezett bejelentés

Tegnap a magyarkanizsai városházán Lékó Róbert, Orom helyi közösségének elnöke, valamint Horváth Gergely, Martonos helyi közösségének elnöke sajtótájékoztatón számoltak be a településükön lefolytatott vibrációs kutatásokkal kapcsolatos tapasztalataikról. Szerencsére a helyzet a falvakon belül korántsem olyan súlyos, mint amennyire a lakosok előre gondolták, legalábbis károkról ez idáig nem érkezett bejelentés, és mint korábban is, leginkább csak a földutak és azok környékei rongálódtak meg valamelyest. Ezek ügyében folyamatosan zajlanak a kártérítések.
Magyarkanizsa község polgárai már több mint fél éve kísérik figyelemmel a NIS Naftagas által megbízott Kalinjingrad-geofizika munkásainak tevékenységét, akik úgynevezett 3D-s szeizmikus kutatásokkal a föld alatti kőolaj- és gázlelőhelyek feltérképezését végzik a községben. Ebből tavasszal nagyobb gondok is adódtak, amikor a felmérést végző munkagépek hatalmas károkat okoztak több termőföldön is, ami hosszas és bonyodalmas kártérítési procedúrába és egyezkedésbe torkollott, aminek egyik oldalán a NIS, a másikon pedig maguk a termelők álltak. A kutatások, a talaj feltérképezése időközben a lakott területeken is megkezdődtek, a lakosok pedig már előre féltek, hogy ezek a munkagépek ott is hasonlóképpen járnak majd el, mint a földeken, és attól tartottak, hogy maradandó károkat okoznak majd a házakban, az útburkolatokban.
Ezen kutatások a község háromnegyed részében már be is fejeződtek, a mezőgazdasági és a lakott területeken egyaránt, Martonost is hamarosan elhagyják a gépek, amelyek utolsóként Magyarkanizsára érkeznek majd. Ott a magyarkanizsai székhelyű Natural Kft. emberei időközben már el is helyezték azokat a botokat, amelyek a geofonok helyét jelölik. Ezek a berendezések mindenféle csatlakoztatás nélkül, elemmel működnek, és fogadják a vibrációk szeizmikus hullámait, hogy továbbítsák a megfelelő vevőkészülékhez. Ily módon egész Magyarkanizsa község területét hálószerűen fedik le, hogy átfogó képet kaphassanak a felszín alatt húzódó kőolaj- és földgáztartalékokról. Ez azt jelenti, hogy a karók helyén semmiféle fúrást nem fognak végezni, és feltörő kőolajtól sem kell tartani.
A kamionszerű vibrációs gépek ezeknek a botokkal jelölt helyeknek a mentén haladnak majd, és az utcákon, illetve a közterületeken mindössze 10%-on generált rezgésekkel dolgoznak 15 másodperces időközönként.
Mindemellett a belgrádi Geo Oil Kft. emberei, akik a kárfelmérést végzik, a házakat is folyamatosan fényképezik, hogy amennyiben utólag bármilyen kár keletkezne, azt össze tudják majd hasonlítani a házak, illetve a falak előzőleges állapotával. De ahogy már a martonosi és az oromi tapasztalatok bizonyítják, eddig semmiféle ilyen jellegű kár vagy panasz nem jelentkezett, és a lakosok beszámolói is arról tanúskodnak, hogy a gépek által keltett rezgéseket csupán közelről, és akkor is csak minimálisan lehet érzékelni. A kanizsai önkormányzat is szeretné tájékoztatni a lakosokat, hogy ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére a szerb kormány adott jóváhagyást, és biztonságosak mind az emberekre, mind pedig az infrastruktúrára és az épületekre nézve.
A Magyarkanizsán történő munkálatok várhatóan május 10. után kezdődnek, a vibrációs gépek pedig 8.00 és 17.30 között dolgoznak majd a forgalomirányítással biztosított útvonalakon. Magyarkanizsa helyi közösségének irodájában minden munkanapon fogadják a polgárok ezzel kapcsolatos kérdéseit, esetleges kárbejelentéseit, május 5-étől pedig kárfelmérő szakemberhez is fordulhatnak ugyanitt.