2021. augusztus 1., vasárnap

A levélben történő szavazás folyamatáról

Díjmentesen lehet majd feladni a magyarországi választások szavazólapját

Hamarosan újabb levélben értesíti a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az állandó magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárokat a magyar választói névjegyzékbe való feliratkozás lehetőségéről, a regisztráció és a levélben történő szavazás módjáról. Az NVI a regisztrációs folyamatról a nyáron már értesítette azokat a lehetséges választókat, akiknek lakcíme fel van véve a személyes lakcímnyilvántartásba, a közelgő választások és gyakran megjelenő típushibák miatt azonban újabb, mintegy 320 ezer levél kerül kipostázásra.

Fotó: Molnár Edvárd
Fotó: Molnár Edvárd

A levélben részletesen leírják a levélben történő szavazás és a választói névjegyzékbe történő regisztráció folyamatát, valamint felhívják a polgárok figyelmét, hogy milyen típushibákra figyeljenek oda a regisztráció során. Az NVI arra kéri azokat a Vajdaságban élő, magyar állampolgársággal rendelkező személyeket, akik nem kapták meg az értesítőket, hogy azt jelezzék az iroda vagy a Szabadkai Főkonzulátus felé.

A határon túl élő kettős állampolgársággal rendelkező magyaroknak kérvényezniük kell a választói névjegyzékbe való felvételüket ahhoz, hogy szavazni tudjanak a 2014. április 6-án sorra kerülő magyarországi választásokon. A törvény szerint a választásokat megelőző 15-ik napig, vagyis március 22-ig van lehetőség regisztrálni a www.valasztas.hu honlapon vagy ügyfélkapu regisztrációval a www.magyarorszag.hu honlapon. A névjegyzékbe való felvételi kérelmet postai úton is el lehet juttatni a www.valasztas.hu honlapról letöltött formanyomtatványon, amelynek a fenti határidőig kell beérkeznie a Nemzeti Választási Irodához. Amennyiben valaki március 22-én tenné le az állampolgársági esküjét, az interneten aznap 16 óráig regisztrálhat a választási névjegyzékbe. Az NVI felhívja a választáson részt venni kívánó polgárokat, hogy levélben történő regisztráció során legalább húsz nappal a határidő lejárta előtt postázzák kérelmeiket, hogy az esetleges hibapótlások is sikeresek legyenek. A regisztráció tíz évig érvényes, és bürokratikus eljárás nélkül további tíz évre automatikusan meghosszabbodik, amennyiben a választópolgár részt vesz bármely országgyűlési választáson vagy népszavazáson.

 

Vajdaságban több mint 65 ezren igényelték a magyar állampolgárságot. A szabadkai Magyar Főkonzultus Csíkszereda után a világ összes magyar külképviselete közül a második helyen van a benyújtott honosítási kérelmek számát tekintve. A vajdasági magyarság számarányához képest viszont a Délvidék világelső.

 

Az NVI kiemeli, hogy a regisztrációs űrlap kitöltésekor a polgárok figyeljenek arra, hogy az édesanyjuk születési (leánykori) nevét adják meg, ne pedig az asszonynevét. Emellett arra kérik a regisztrációs űrlap kitöltőit, hogy az értesítési címüket és a levélcsomag postázási címét is adják meg. Hozzáteszik, hogy azon országok miatt vezették be a külön értesítési címet, ahol tiltják a kettős állampolgárságot. Az értesítési cím és a postázási cím lehet két külön lakcím is, de lehet ugyanaz az egy is. Amennyiben valaki nem adja meg a szóban forgó adatokat, az érvénytelenségi oknak számít. Továbbiakban az NVI megjegyzi, hogy a regisztráció során célszerű az államnyelven, vagyis Vajdaság esetében szerb nyelven leírni az értesítési és a postázási címet, mert sok esetben érkeztek már vissza a hivatalhoz pontatlan cím miatt kézbesítetlen levelek Szabadkáról és Újvidékről is. Amennyiben valaki véletlenül pontatlan adatokat adott meg, azt az NVI felkeresi és felszólítja a hibapótlásra, de ha ez nem történne meg, akkor arra kérik a szavazót, hogy értesítse az irodát a hibajavítási szándékáról. A www.valasztas.hu honlapról letölthető a regisztrációs űrlap kitöltési mintája is.

 

A Nemzeti Választási Iroda honlapján naprakész táblázatban követhető nyomon, hogy mely országból hányan szerepelnek a magyar választói névjegyzékben. A kezdetektől az első helyen Románia áll (a pénteki adatok szerint a regisztráltak száma 63 086) a második helyen pedig Szerbia szerepel (a pénteki adatok szerint 20 963-an iratkoztak fel a magyar választói névjegyzékre). A világból eddig összesen 138 025-en regisztráltak az NVI adatai szerint.

 

A már regisztrált választók a megadott postacímre március folyamán kapják meg szavazási levélcsomagot, amely tartalmazni fogja a szavazópolgár szavazólapját, az országos listával, a szavazólap elhelyezésére szolgáló belső (kisebb) borítékot, az azonosításhoz szükséges formanyomtatványt, a szavazás módjáról szóló tájékoztatót, továbbá a díjmentesen feladható (nagyobb) válaszborítékot. A kitöltött szavazólapot a belső borítékba kell helyezni, és azt le kell ragasztani. Ellenkező esetben a szavazat érvénytelen lesz. Az azonosításhoz szükséges nyomtatványt ki kell tölteni, és alá kell írni, különben a szavazat megint csak érvénytelen lesz. Az azonosításhoz szükséges nyomtatványba ugyanazokat adatokat kell megadni, amelyeket a regisztráció során adtak meg az NVI-nek, és amelyek a sikeres regisztrációról szóló válaszlevélben szerepelnek. Végül a szavazatot tartalmazó lezárt borítékot, valamint a kitöltött azonosítási formanyomtatványt (a továbbiakban azonosítási nyilatkozat) el kell helyezni a díjmentesen feladható (nagyobb) válaszborítékba. Az NVI felhívja a polgárok figyelmét, hogy egy válaszboríték csupán egy szavazópolgár szavazatát és azonosítási nyilatkozatát tartalmazhatja. Amennyiben kettő vagy több személy szavazata és azonosító nyilatkozata kerül egy borítékba, a szavazatok érvénytelenek lesznek.

 

A szabadkai Magyar Főkonzulátuson naponta 150-en tesznek esküt. Korsós Tamás főkonzul szerint akik októberben, esetleg novemberben adták át állampolgársági kérelmüket, számíthatnak arra, hogy részt vehetnek már az idei áprilisi választásokon.

 

A válaszboríték postai úton ingyenesen feladható Szerbiában vagy akár Magyarországon is, azzal, hogy a levélcsomagnak 2014. április 5-én 24 óráig meg kell érkeznie az NVI címére. Késés esetén a szavazat érvénytelen. Amennyiben valaki nem szeretné postán feladni szavazatát, úgy 2014. március 22-étől, minden munkanapon 9 és 16 óra között, valamint a választás napján a szavazás kezdetétől annak lezárásáig, vagyis 19 óráig Magyarország külképviseletein elhelyezett urnákba is bedobhatja. Ezenkívül a szavazás napján 6 órától 19 óráig a szavazatot tartalmazó levélcsomagokat be lehet majd dobni bármely magyarországi országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában az erre a célra elhelyezett urnába. A levélszavazat urnába helyezésekor a választópolgárnak nem szükséges igazolnia magát, és akár a családja vagy a szomszédjai levélcsomagját is beledobhatja az urnába.

Azok a kettős állampolgárok, akik magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkeznek, magyarországi lakhelyükön kötelesek szavazni, azzal, hogy kérvényezhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, amely által a megadott külképviseleten választhatnak majd egy magyarországi hatóság által kiadott okmánnyal történő személyigazolás után.