2021. április 21., szerda

Hihetetlen, de nem véletlen bánásmód

Nedim Sejdinović: Egyedül a nemzetközi nyomásgyakorlás segíthet a VRTV gondjainak rendezésében

Hónapok óta figyelmeztetnek az újságíró-egyesületek és az érintett médiaházak arra, hogy a közszolgálati adók fennmaradása megkérdőjelezhető, nehéz anyagi helyzetük miatt. Különösen a vajdasági közszolgálati médium került kellemetlen helyzetbe, melyről, úgy tűnik, többé már senki sem akar gondot viselni, s az utóbbi időszakban még csak morzsányi állami támogatást sem kapott. A legdrasztikusabbá mostanra vált a helyzet: műsorkészítésre, az elmaradt háromhavi bér kifizetésére, az időközben felgyülemlett adósságok törlesztésére most már egyáltalán nincs pénze a Vajdasági Rádió és Televíziónak. Bejelentették, hogy szeptember elsejétől kénytelenek abbahagyni a műsorkészítést, a jelenlegi információk szerint kizárólag a hírműsorokat tudják fenntartani. A médiumnak még üzemanyagra sincs pénze, hogy helyszíni forgatásokat készítsen. A katasztrofális helyzet rendezésére szólított fel közleményben a Szerbiai Újságírók Független Egyesülete (NUNS) és a Vajdasági Újságírók Független Egyesülete (NDNV) is. A problémákról Nedim Sejdinovićot, az NDNV Végrehajtó Bizottságának elnökét kérdeztük.

A tévé-előfizetés megfizettetési aránya mindig is Vajdaságban volt a legmagasabb, most mégis úgy tűnik, hogy éppen a vajdasági közszolgálati média az, amelyikkel nem foglalkozik az állam, s amelyik a csőd szélére sodródott. Mit vár el az egyesület az illetékesektől?

– Az elmúlt két évben jó néhányszor figyelmeztettünk a vajdasági közszolgálati médium nehéz anyagi helyzetére. Ez alatt az idő alatt meghozhatott volna az állam bizonyos fontos döntéseket, mindenekelőtt az előfizetés begyűjtésének módjáról, de a közszolgálati médiumok finanszírozásának egyéb vonatkozásait illetően is. Mostanra a helyzet annyira megromlott, hogy sürgős, ad hoc intézkedésekre van szükség a VRTV megmentéséhez. A polgároknak senki sem magyarázta el, miért kell a közszolgálati adókat finanszírozni, az alacsony megfizettetési arány tehát már emiatt jelen volt, s csak további nehézségeket okoztak azok a politikusoktól érkező kijelentések, amelyek az előfizetés figyelmen kívül hagyására bátorítottak – gondolok itt mindenekelőtt a kormányfőhelyettes korábbi nyilatkozatára. A pénz begyűjtési módja is rendkívül rossz volt: a Vajdaság területén megfizettetett előfizetés előbb az Elektrovojvodina vállalat számlájára került, onnan a Szerbiai Villanygazdaságéra, onnan a Szerbiai Rádió és Televíziónak utalták tovább, majd onnan utalták vissza Újvidékre a vajdasági tévének. Sok pénz veszett el a banki illetékek megfizettetésére, de az is bebizonyosodott, hogy a VRTV nem kapja meg azt az összeget, ami a törvény szerint megilletné. A szerb kormány legutóbbi költségvetés-módosítása kapcsán meghozott döntése is bizonyítja, hogy a köztársasági hatalom diszkriminálja a vajdasági médiumot a szerbiaival szemben: az SZRTV számára jóváhagytak sürgős segítségként 2,4 milliárd dinárt, míg a VRTV egyetlen dinárt sem kapott.

Az eddigi felhívásaikat, közleményeiket követően tapasztaltak-e bármilyen jóindulatú kezdeményezést a köztársasági vezetőség részéről a VRTV problémáinak rendezésére?

– Amikor az imént említett tényeket összegezzük, megállapíthatjuk, hogy a köztársasági hatalom feltett szándéka elpusztítani a vajdasági közszolgálati adót. Teljesen figyelmen kívül hagyták nemcsak az általunk, hanem más egyesületek, a tartományi médium vagy kormány által kiadott közleményeket is. Még csak ígéretek sem hangzottak el arra vonatkozóan, hogy foglalkozni fognak a problémával. Mindeközben láthattuk, milyen döntés született a költségvetés átszabásakor. A tettek és a tétlenség is önmagukért beszélnek. Az egyedüli kellemes fogadtatásra az Európai Unió szerveinél, az EBESZ küldöttségénél és más nemzetközi intézményeknél találtunk, a kormány teljesen ignorálja ezt a kérdést, ami tényleg hihetetlen és bizonyára nem véletlen.

Említette a nemzetközi intézményeket: segíthet-e ebben az esetben a külföldről érkező esetleges nyomásgyakorlás?

– Meggyőződésem, hogy sajnos egyedül az segíthet. Az európai intézményekkel és egyesületekkel folytatott kommunikációnk során meggyőződtünk arról, hogy tisztában vannak vele, miért fontos a VRTV fennmaradása, miért jelent a kialakult helyzet óriási problémát. Tudják, hogy a vajdasági médium tíz nyelven készíti műsorait, s hogy ennek mekkora a jelentősége. A VRTV megszüntetése vagy műsorkészítésének drasztikus csökkentése nemcsak általában véve veszélyezteti a tartomány polgárainak jogait, hanem a kisebbségek szerzett jogait is sérti. Úgy vélem, ezt Európa nem engedheti meg, de Szerbia sem, ha komolyan gondolta az európai integrációkat, és tettekben is arra törekszik, amire szavakban.