2022. szeptember 26., hétfő

Szerbiában 253 899 magyar él

A Köztársasági Statisztikai Hivatal csütörtökön nyílvonáságra hozta a Szerbia lakosságának nemzeti összetételére vonatkozó népszámlálási adatokat. Az ország lakossága (Koszovó nélkül) 7 182 862 fő, és a legutóbbi 2002-es népszámlálás óta a lakosság száma 4,15 százalékkal csökkent, ez összesen 311 139 személyt jelent. Az összeíráson a lakosság 3,53 százaléka vallotta magát magyarnak. Ez 253 899 embert jelent. A legutóbbi, 2002-es népszámlálási adatok szerint 293 299 magyar élt Szerbiában, tehát 10 év alatt 39 400 fővel csökkent az országban élő magyarok száma.

Azon nemzeti közösségek közül, amelyek 2000 főnél nagyobb számban élnek az országban a szerb után 3,53 százalékkal a magyar nemzeti közösség a legnépesebb, majd a roma nemzeti közösség következik 2,05 százalékkal (147 604 fő), a bosnyákok, 2,02 (145 278 fő) százalékkal, a horvátok 0,81 százalékkal (57 900 fő), a szlovákok 0,73 százalékkal (52 750 fő), a montenegróiak 0,54 százalékkal (38 527 fő), a vlahok 0,49 százalékkal (35 330 fő), a románok 0,41 százalékkal (29 332 fő). Jugoszlávnak 23 303 személy vallotta magát, ez a lakosság 0,32 százalékát jelenti, szintúgy macedónnak (22 755), míg muzulmánnak a lakosság 0,31 (22 301), bolgárnak 0,26 (18 543), bunyevácnak 0,23 (16 706), ruszinnak 0,20 (14 246), goranacnak 0,11 (7 767), albánnak 0,08 (5 809), ukránnak 0,07 (4 903), németnek (4 064) és szlovénnek (4 033) 0,06, orosznak pedig 0,05 (3 247) vallotta magát. A kettőezer főnél kevesebb lelket számláló nemzeti közösséghez tartozók – egyiptomiak, csehek, cincárok, askálok stb. – száma összesen 17 558 fő. Az előző népszámláláshoz képest 9 százalékkal nőtt az úgynevezett ismeretlen – marslakók, földiek, kozmopoliták, jedi lovagok – nemzeti közösségbe tartozók száma, ők az összlakosság 1,14 százalékát (81 740 fő) teszik ki.

A nemzetiségi hovatartozásáról összesen 160 346 személy nem nyilatkozott, míg a regionális hovatartozásáról – vajdasági, šumadijai, vranjei, užicei – összesen 30 771 személy adott tanúbizonyságot.

A népszaporulat szempontjából a roma nemzeti közösség jár az élen, az előző népszámláláshoz képest 39 411-gyel vannak többen, de nőtt a bosnyákok, a muzulmánok és az oroszok száma is. Szerbia régiói közül csupán a belgrádi – 1 659 440 fős –, a 168 község közül pedig csupán 25 község büszkélkedhet népességnövekedéssel. Legnagyobb növekedés Novi Pazarban volt (16,76 százalékos) majd Újvidék következik, 14,14 százalékos népességnövekedéssel.