2021. október 25., hétfő

A magyar szaknyelv térnyerése

Arany János-éremmel tüntették ki dr. Csányi Erzsébet egyetemi tanárt, a Felsőoktatási Kollégium elnökét, a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia főszervezőjét

csanyie3_resize

Hét tudós vehette át hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián az Arany János-elismeréseket, a kitüntetéseket Pálinkás József, az MTA elnöke adta át a külső tagok fórumán. Az elismerésben részesült külhoni magyar tudósok között van Csányi Erzsébet újvidéki egyetemi tanár, a Felsőoktatási Kollégium elnöke, a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia főszervezője, aki – mint az indoklásban olvasható – nagymértékben hozzájárult a magyar nyelv közéleti színtereinek bővítéséhez, valamint a vajdasági magyar tudományos élet egészének fellendítéséhez.

– A Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia egyedülálló rendezvény itt Vajdaságban, már tíz éve folyamatosan minden évben meg tudjuk szervezni, úgyhogy az egyetemi hallgatók életében is az erre való felkészülés, a részvétel tervezhető. Ugyanakkor az Újvidéki Egyetem struktúrájába is beépült, a rektor is támogatja, minden évben valamely egyetemi kar a társszervezőnk. A rendezvény az Újvidéki Egyetemnek a kétnyelvű egyetemi modellként való működéséhez nagyban hozzájárul, tehát, a magyar szaknyelv térnyeréséről van szó az univerzitás keretében – hallottuk a most Arany János-éremmel kitüntetett Csányi Erzsébettől. Mint kifejtette: a konferencia a vajdasági magyar felsőoktatásban a magyar nyelv gyakorlásához teremt nyilvános pódiumot. A hallgatók lehetőséget kapnak, hogy magyar nyelven ismertessék az eredményeket, olyan tudományos szakterületről, amelyeket nagy hányaduk egyébként szerbül tanul, szerb nyelven felel a vizsgán.

– A VMTDK munkájába lelkesen bekapcsolódtak a tudományos kutatók, egyetemi tanárok is, tavaly már 41 tagú tudományos bizottság kísérte figyelemmel a szekciókban folyó munkát. A múlt évben már 150 részvevője volt a konferenciának, s a hallgatók mindegyikének van témavezetője, tehát a konferencián való részvétel egész évben feladatot ró tanárra, egyetemi hallgatóra egyaránt. Az említett 150 hallgató közül 50 a Kárpát-medence más régióiból érkezik, s ezáltal a VMTDK-nak megvan a különböző tudományos iskolák stílusait felmutató jellege is – hallottuk Csányitól.

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium egyebek között társszervezője a konTEXTUS konferenciának, amely mára már Kárpát-medenceivé vált, s az irodalomnak, nyelvnek, színháznak és egyéb társadalomtudományos tudományágnak az interdiszciplináris kutatásáról van szó. Társzervező az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke és a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar is, valamint mindkét fakultás társkiadója a projektum részeként évente megjelenő kiadványoknak.

Csányi Erzsébet Arany János-elismeréséhez minden kétséget kizáróan hozzájárult az is, hogy az Újvidéki Egyetemen az általa vezetett Felsőoktatási Kollégium szervezésében 2005-től a hallgatók három tárgyat magyarul is felvehetnek órarendbe iktatva: a pedagógiát, a pszichológiát és a szociológiát.

– A tartományi kormány külön keretből tudja támogatni ezek megszervezését. Szeretnénk ezt fejleszteni, hogy még jobban jelen legyen a magyar nyelv mint szaknyelv az Újvidéki Egyetem újvidéki és szabadkai karain – hallottuk Csányi Erzsébettől.