2021. október 27., szerda

Civilek a túzok védelmében

Mokrinban túzokvédelmi egyesület alakult – Egyensúlyt kell teremteni a természetvédelem és a gazdálkodás között

Az elmúlt hét végén Mokrinban tíz, zömében helybeli fiatal kezdeményezésére megalakult a Mokrin Túzokvédelmi Egyesület. Az alakuló ülésen részt vettek a helybeli és környékbeli (Hódegyháza, Szaján) vadászegyesületek és a Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület képviselői, valamint Sloboban Puzović tartományi környezetvédelmi titkár is, aki üdvözölte a kezdeményezést. A szakember kiemelte, hogy a Hódegyháza, Szaján és Mokrin között mintegy hatezer hektáron elterülő túzokrezervátumban az elmúlt években visszaesett ugyan a túzokpopuláció létszáma, már alig 20-25 madár él a területen, de aktív védelemmel, a területet használó érdekcsoportok, vadászok, földművelők és állattenyésztők, valamint az állami természetvédelem közötti együttműködéssel, érdekegyeztetéssel megőrizhető a Szerbiában egyedül ezen a területen fennmaradt túzok.

– A védelmi intézkedések hatékonyabbá tétele érdekében titkárságunk akcióba kezdett, hogy a magyarországi jól bevált módszer alapján a rezervátum területének egy kisebb részét próbaképpen bekerítsük, megteremtve ezzel a túzok zavartalan szaporodási feltételeit. Kezdetnek 35-40 hektárt tervezünk elkeríteni, abból a tapasztalatból kiindulva, hogy a túzok élőhelyén túlszaporodott ragadozóktól, a vaddisznóktól, a rókáktól, a sakáltól, a borzoktól vagy éppen a kóbor kutyáktól megóvjuk a fű között, talajon fészkelő túzokot.

A frissen megalakult civil szervezetnek kívánom, hogy sikerrel népszerűsítse a túzokvédelmet a helybeli lakosság, a túzokrezervátum területén különböző tevékenységet végző érdekcsoportok körében. Csak akkor lehet hatékony a természetvédelem, ha a helybeli polgárokat, érdekcsoportokat meg tudjuk nyerni a szép és nemes ügynek, a közös ügyünknek, a túzokvédelemnek. Fontos lenne, hogy a földművelők ne csak azt lássák, hogy a védett területen lévő földjeik művelésében korlátozva vannak a túzokdürgés és -fészkelés idején, hanem, hogy belássák, mindannyiunk közös érdeke a túzok megőrzése. Az új civil szervezetnek ebben a munkában közvetítő, egyensúlyozó szerepe lehet. A mokrini túzokvédők titkárságunk mellett szakmai és egyéb segítséget kaphatnak a Tartományi Környezetvédelmi Intézettől és a Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület ornitológusaitól is – mondta többek között a tartományi környezetvédelmi titkár.

A Mokrin Túzokvédelmi Egyesület elnökévé Anita Sučić biológust választották meg, aki elmondta, hogy szükségét érezték az egyik legnagyobb természeti kincsünk, a túzok védelmével foglalkozó civil szervezet életre hívásának.

– Fő célunk a túzokvédelem és a hozzá kapcsolódó természet- és környezetvédelmi tevékenységek. Különböző akciókon keresztül megpróbáljuk a lakosság figyelmét ráirányítani a környezetvédelmi problémákra és azok megoldásának a sürgető fontosságára. Változtatni kell a természeti értékekhez való viszonyuláson, a vadászat, a mezőgazdasági tevékenység, a vegyszerek felhasználása, a hulladéktárolás nem megfelelő módja egyaránt károsíthatja az élő környezetet, amelyben a túzok egyre kevésbé találja meg életfeltételeit. Ezeknek a problémáknak a leküzdésében próbálunk segíteni együttműködve az állami civil természetvédelmi szervezetekkel és egyénekkel – mondta az egyesület elnöke.