2021. július 31., szombat

„A nem létező szeparatizmus vádja“

A tartományi kormány elutasítja a vádakat és sértegetéseket a nyilatkozat kapcsán

Arra szólította fel vasárnap este a tartományi kormány Tomislav Nikolić államfőt, a szerbiai kormányt és a Vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló nyilatkozat minden bírálóját, hogy világosan nyilatkozzanak, mit tartanak vitathatónak e szövegben, ugyanakkor elutasította a szeparatizmusra vonatkozó vádakat.

„A szeparatizmusra vonatkozó sértegetéseken és vádakon kívül, amely pedig ebben a szövegben semmiképp sem szerepel, és Vajdaság illetve a kormányfő sértegetésén kívül nem volt alkalmunk semmilyen kritikát hallani, ami az általunk javasoltak lényegére vonatkozott volna” áll a tartományi kormány közleményében.

Mint írják, az alkotmányosság és törvényesség védelme az állam mindennapos működése során minden politikai szereplő elsőfokú érdeke, a nyilatkozatban pedig megállapítást nyer az alkotmányos elvek és törvényi szabályozások számos megsértése.

A nyilatkozat javaslata szerint, nemrégiben „az alkotmányos garanciákkal ellentétben” csökkentették azt a keretet, amelynek alapján a Vajdaságnak szánt minimális pénzeszközök mennyiségét meghatározzák, és a köztársasági hatalom, alkotmányellenes döntésével, a tartományi szervekkel való konzultáció nélkül az alkotmánnyal ellentétesen rendelkezik a tartomány vagyonával.

Pajtić azt is kiemelte, hogy teljes mértékben figyelmen kívül hagyták a tartományi kormány követelését, hogy a Vajdaság hatásköreit megállapítás törvény értelmében a tartomány képviselői számára is biztosítsanak meghatározott tulajdonjogot az Újvidéki Vásár vezetésében.

„Tömegesen váltják le a jelentősebb állami intézmények igazgatóbizottsági tagjait, azok mandátumának letelte előtt, törvényes alap és bármilyen indoklás nélkül. Pártkádereket neveznek ki, a tartományi és az önkormányzati szervek, a szakma és a szakszervezetek véleményének kikérése nélkül”.

Bojan Pajtić szombaton közölte, hogy a tartományi parlament szerdán Vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló nyilatkozatot fogad el szerdai ülésén, amivel elítélő nyilatkozatok egész során indította el, amelyek szerint Vajdaság elszakadni készül Szerbiától.