2023. október 2., hétfő

Magyar magyarral összetartozik

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 165. évfordulója alkalmából Magyarország szabadkai Főkonzulátusa alkalmi műsorral összefont ünnepség keretében csütörtökön rangos állami díjakat osztott ki a szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központban. A jelenlevőket Korsós Tamás főkonzul köszöntötte kiemelve, hogy Magyarország sikeres erőfeszítéseket tett magyarság közjogi egyesítésében.

(Fotó: Molnár Edvárd)

(Fotó: Molnár Edvárd)

– Identitásunk, nyelvünk, származásunk közösséggé formál minket magyarokat. Összetartozunk, mint Petőfi emléke a kokárdával, mint Hajnaué a bitófával, mint az 1848-aik év a forradalommal és a szabadságharccal. Magyar a magyarral összetartozik, ez a legfontosabb üzenete az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc idei, 165-ik évfordulójának. Tisztelettel hajtunk fejet a márciusi ifjak előtt, de nem érték volna el a céljukat, ha nincs mögöttük az egyetértő tömeg. A mai nemzetpolitika sem lenne sikeres a gyarapodó nemzet nélkül – mondta Korsós Tamás.

A főkonzul miután felolvasta Orbán Viktor magyar miniszterelnök köszöntő levelét, az arra érdemeseknek átadta a magyar állam kitüntetéseit. Magyarország köztársasági elnöke nevében a főkonzul Balassa Julianna nyugalmazott tanár a dél-bánáti szórványban élő magyarságidentitásának megőrzését szolgáló művelődés szervezői és tájékoztatási tevékenységért, valamint több évtizedes áldozatos oktatási munkájának elismeréseként, Nagy József, a zentai Kis Szent Teréz plébánia plébánosa, tiszai főesperes részére a bácskai magyar hívek körében végzett több évtizedes lelki gondozói, közösségszervezési és karitatív tevékenysége elismeréseként, valamint dr. Silling István, az Újvidéki Egyetem Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának nyugalmazott egyetemi tanára részére a nyelvjárásban, a helytörténeti és irodalom terén több évtizeden át végzett áldozatos gyűjtő és tudományos munkája elismeréseként Magyar Érdemrend lovagkeresztjét adományozta, míg dr. Uzon Miklós ügyvéd részére, a vajdasági magyarság önszerveződésének előremozdításában szerzett érdemének elismeréseként a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét adományozta.