2022. augusztus 7., vasárnap
AGRÁR-HÍREK

Fórumok a nagybani piacról

Pénteken a magyarkanizsai községben megkezdődött azoknak a lakossági fórumoknak a sorozata, amelyeken az illetékes önkormányzati bizottság tájékoztatja a zöldség- és gyümölcstermesztőket a Belgrádi Nagybani Piac Kft. kínálta lehetőségekről. Az önkormányzat az idei költségvetésben már előirányozta a piac fejlesztésére szánt társberuházáshoz szükséges 150 ezer eurónyi tőkét, de a pénz felhasználása attól függ, hogy a község termelői mennyire érdekeltek a belgrádi és környékbeli fogyasztók ellátásában. Február 12-én a martonosi nyugdíjas-otthonban, 19-én pedig a kispiaci helyi közösség termében lesz lakossági fórum, mindhárom településen 17 órai kezdettel. A Horgosi Termelők Klubjában viszont 18-án 18 órakor kezdődik a projektum bemutatása.

AGRÁRTÁMOGATÁS

Február 11-én, hétfőn agrárfórum lesz a magyarkanizsai városháza dísztermében

18 órai kezdettel. Az agrártámogatási törvényt és az idei évben várható támogatási formákat Fremond Árpád köztársasági képviselő, a köztársasági mezőgazdasági bizottság tagja ismerteti, majd a Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap tavaszi hiteleiről Szabó József, az alap igazgatója számol be. A vendégek szívesen válaszolnak a fórumon elhangzó kérdésekre is.

SZAKTANÁCSADÁS

A Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság Vajdaság egész területén, így a magyarkanizsai községben is megszervezi a szaktanácsadói hálózat működését, itt a Zentai Szaktanácsadói Szolgálat fogja ellátni ezt a feladatot négy szaktanácsadó közreműködésével. Hétfőn Oromhegyesen a helyi közösség épületében Miloš Halgašev, 14-én Kispiacon a helyi közösség épületében Vartus Szabolcs, 19-én a magyarkanizsai Falugazdász irodában (a Dózs György u. 4. alatt) Talpai V. Erzsébet és szintén 19-én Oromon a tűzoltóotthonban Vartus Szabolcs, 21-én Martonoson a helyi közösség épületében Miloš Halgašev és 21-én Horgoson a Horgosi Termelők Klubjában Ademi Dzsevat várja a termelőket.
Márciusban 1-én és 22-én Vartus Szabolcs az adorjáni helyi közössé gépületében, 6-án és 27-én Kispiacon, 13-án Oromon tartózkodik. Talpai V. Erzsébet Magyarkanizsán 19-én, Miloš Halgašev 4-én és 25-én Oromhegyesen, 21-én Martonoson, valamint Ademi Dzsevat 21-én Horgoson látja el szaktanáccsal az érdeklődőket.
A községi falugazdászok február második felében kezdik meg a terepi munkát a megszokott heti beosztás szerint, amint elkezdődhet a gazdaságok felújítása

HORGOSI TERMELŐK KLUBJA

Februárban folytatódnak a mezőgazdasági előadások a Horgosi Termelők Klubjában. Február 11-én a Zentai Mezőgazdasági Állomás alma és barack mintaparcellájának a bemutatása lesz a téma (öntözőrendszerrel és jégvédelmi hálóval), az előadók: Babic Andrea és Ademi Dzsevat. Február 12-én az Újvidéki Magnemesítő bemutatóját egy mikrobiológiai műtrágya ismertetése követi. Február 18-án A gyümölcsösök és szőlők növényvédelme címmel tart előadást Talpai V. Erzsébet és Babic Andrea, február 19-én pedig Mindent a pálinkáról címmel hallhatnak előadást Bóni Lászlótól az érdeklődők. Február 25-én a zöldségfélék betegségei és növényvédelme lesz a témája Talpai V. Erzsébet és Babic Andrea előadásának. Az előadások este 18 órakor kezdődnek és ingyenesek.