2023. március 25., szombat

Új ügyosztály alakul a községben

Elhúzódik a bácsfeketehegyi és szikicsi tagosítással kapcsolatos közbeszerzési procedúra – A Kúla–Kishegyes-csatorna építésének gondjai – A kishegyesi kkt-ülésről

Az ellenzéki VMSZ-es képviselők javaslata ellenére, hogy vonják vissza átdolgozásra a községi közigazgatásról szóló javaslatot, a kishegyesi képviselő-testület szavazattöbbséggel meghozta az új határozatot. Ebben, ahogyan azt Danilo Dabović, a községi közigazgatás osztályvezetője kifejtette, két újdonság is található. Az egyik, hogy a feladatkörök növekedése miatt szükség van egy osztályvezető-helyettesre, a másik pedig, hogy az eddig a pénzügyi osztály mellett működő városrendezési szolgálatot, valamint a gazdasági mezőgazdasági osztály mellett működő környezetvédelmi szolgálatokat összevonják, és ebből alakul ki a városrendezési és környezetvédelmi osztály. A mind gyakoribb környezetvédelmi problémák miatt nagy szükség van egy önálló osztályra. Az ellenzék véleménye szerint viszont a község újabb két vezető beosztású káder fizetésével terheli a költségvetést. Megjegyzést tettek arra is, hogy több esetben a polgármesterre bíznak hatásköröket, amelyek a Községi Tanács hatáskörébe tartoznak.
A képviselői kérdések kapcsán hangzott el több tájékoztató, amelyek szélesebb érdeklődésre is számot tarthatnak. Az egyik a közbiztonságra vonatkozott, s erről Marko Rovčanin elnök elmondta, hogy megbeszélést tartott a rendőrállomás képviselőjével, és arra a megállapodásra jutottak, kérni fogják a rendőrállomány bővítését, elsősorban helybeliekkel, és a felszereltségükön is javítani fognak. Predrag Knežević, a testület titkára a kommasszáció elhúzódó közbeszerzési procedúrájáról tájékoztatta a képviselőket. Mint mondta, a közbeszerzésen egymással végsőkig rivalizáló társaságok vesznek részt, amelyek minden döntést megfellebbeznek, ráadásul az illetékes köztársasági szerv is felemás döntéseket hozott a fellebbezések ügyében, ezért a bizottság úgy döntött, hogy megismétlik az eljárást, ami sajnos újabb egy hónapos halasztást jelent. A Kúla–Kishegyes-csatorna építéséről Danilo Dabović elmondta, az idén a bácsfeketehegyi határban levő szakaszt kellene rendezni, de a kommasszáció elhúzódása miatt az érintett terület tulajdonjogi viszonyai rendezetlenek, másrészt a birtok ezeket a parcellákat hitelgaranciákkal terhelte le. Ezért kezdeményezni fogják, hogy a kormány nyilvánítsa közérdekké az építkezést, amelynek alapján azután kiadható az építkezési engedély a tulajdonjogi viszonyok rendezése előtt is. A moholi úti csatlakozóról Baranyi Szilárd számolt be. Hangsúlyozta, hogy ez esetben a munka az utolsó fázisban van, megejtették a beszélgetést az érintett földtulajdonosokkal és remélhetőleg az anyagiak is meglesznek a felvásárlásra. A leendő Eszék–Temesvár-útvonal esetében hasonlóan előrehaladtak a munkálatok a nagykikindai községben is, elkészült az ide vonatkozó vajdasági terv, valamint a kúlai tervek is, de ez utóbbit össze kell hangolniuk a kúlaiaknak és hegyesieknek, mert nem minden vonatkozásban egyeznek meg.